మిడిల్ వే ఫిలాసఫీ

బౌద్ధ తత్వశాస్త్రంలో కేంద్ర ఆలోచనలపై టిబెటన్ సన్యాసులు మరియు పాశ్చాత్య విద్యావేత్తల బోధనలు.

సంబంధిత సిరీస్

డాక్టర్ గై న్యూలాండ్ ధ్యాన మందిరంలో బోధిస్తున్నారు.

గై న్యూలాండ్ (2015)తో సాంప్రదాయకంగా కూడా ఖాళీ చేయండి

డా. గై న్యూలాండ్ సాంప్రదాయ మరియు అంతిమ సత్యాల యొక్క స్వాతంత్రిక మరియు ప్రసంగిక మధ్యమక అభిప్రాయాల మధ్య తేడాలను వివరిస్తుంది మరియు శూన్యతను గ్రహించడానికి తర్కం లేదా యోగ విధానాల ఉపయోగాన్ని అన్వేషించారు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి
గెషే దాదుల్ నమ్‌గ్యాల్ సగ్గుబియ్యం ఏనుగును పట్టుకుని కెమెరాను చూసి నవ్వుతున్నాడు.

గేషే టెన్జిన్ చోద్రక్ (దాదుల్ నామ్‌గ్యాల్) (2015-17)తో రూపకాల ద్వారా మధ్యమాకా

శ్రావస్తి అబ్బేలో మిడిల్ వే ఫిలాసఫీపై గెషే టెన్జిన్ చోద్రక్ (దమ్‌దుల్ నామ్‌గ్యాల్) బోధనలు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి
డాక్టర్ గై న్యూలాండ్ మంజుశ్రీ త్సత్సాను కలిగి ఉన్నారు.

గై న్యూలాండ్‌తో మధ్యమాకా రకాలు (2011)

2011లో శ్రావస్తి అబ్బేలో అందించబడిన టిబెటన్ బౌద్ధమతంలోని వివిధ పాఠశాలల ప్రకారం మధ్యమాకా రకాలపై డాక్టర్ గై న్యూలాండ్ బోధనలు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి

మిడిల్ వే ఫిలాసఫీలోని అన్ని పోస్ట్‌లు

మిడిల్ వే ఫిలాసఫీ

మధ్యమక దృక్పథాన్ని గ్రహించడం

మిడిల్ వే వీక్షణను గ్రహించడం యొక్క విలువ మరియు దాని గురించి ఎలా స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి.

పోస్ట్ చూడండి
మిడిల్ వే ఫిలాసఫీ

మనం ఎలా ఉన్నాం?

వాస్తవికత యొక్క అంతిమ దృక్పథం మరియు మధ్య సంబంధంపై పాశ్చాత్య వైద్యుల అభిప్రాయాలు…

పోస్ట్ చూడండి
మిడిల్ వే ఫిలాసఫీ

సాంప్రదాయ మరియు అంతిమ బోధిచిట్ట

బోధిసిత్తాను రూపొందించడానికి రెండు పద్ధతులు మరియు పద్ధతి మరియు జ్ఞానం రెండింటినీ అభ్యసించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత.

పోస్ట్ చూడండి
మిడిల్ వే ఫిలాసఫీ

మనల్ని మరియు ఇతరులను విడిపించుకోవడం

చక్రీయ అస్తిత్వం నుండి విముక్తి పొందాలనే సంకల్పం బోధిచిత్త తరానికి ఎలా దారి తీస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
మిడిల్ వే ఫిలాసఫీ

స్వేచ్ఛగా ఉండాలనే సంకల్పం

చక్రీయ ఉనికి మరియు దశల నుండి విముక్తి పొందాలనే సంకల్పాన్ని రూపొందించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత…

పోస్ట్ చూడండి
మిడిల్ వే ఫిలాసఫీ

చక్రీయ ఉనికిలో మన పరిస్థితి

సంసారంలో మన పరిస్థితిని గుర్తించడం మధ్య మార్గ తత్వాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి పునాదిగా ఉంది.

పోస్ట్ చూడండి
మిడిల్ వే ఫిలాసఫీ

ధర్మాన్ని పూర్తిగా ఆచరించడం

ధర్మాన్ని బాగా ఆచరించడం మరియు ఆధ్యాత్మిక భౌతికవాదానికి దూరంగా ఉండటంపై ఆచరణాత్మక సలహా.

పోస్ట్ చూడండి
మిడిల్ వే ఫిలాసఫీ

ఆధారిత మూలం యొక్క రకాలు

మూడు రకాల డిపెండెంట్ ఆరిజినేషన్ మరియు అవి శూన్యతతో ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటాయి.

పోస్ట్ చూడండి
మిడిల్ వే ఫిలాసఫీ

శూన్యత యొక్క అసమర్థత

బౌద్ధ తత్వశాస్త్రంలో వారి నిర్దిష్ట సందర్భంలో శూన్యత గురించి విరుద్ధమైన ప్రకటనలను అన్వేషించడం.

పోస్ట్ చూడండి
మిడిల్ వే ఫిలాసఫీ

చర్చ: శూన్యత, నైతిక ప్రవర్తన మరియు సంపూర్ణత

గేషే దాదుల్ నమ్‌గ్యాల్ స్వీయ మరియు ఇతర శూన్యత మరియు అసంబద్ధమైన దృగ్విషయాలపై ప్రశ్నలకు ప్రతిస్పందించారు.

పోస్ట్ చూడండి