సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2011

బుద్ధుని జీవితం, సామాన్యులకు ఆయన ఇచ్చిన సలహాలు మరియు బాధలతో ఎలా పని చేయాలి.

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడంలో అన్ని పోస్ట్‌లు 2011

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2011

బుద్ధుని జీవితం: నాలుగు దృశ్యాలు

ఎలా సాధన చేయాలి మరియు అది మన జీవితాలతో ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది అనేదానికి ఒక ఉదాహరణ. ఎంత భిన్నంగా...

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2011

గృహస్థుని జీవితం

గృహస్థుని జీవితాన్ని మరియు పవిత్ర జీవితాన్ని పరిశీలిస్తూ, కుటుంబం మరియు స్నేహితుల ప్రతిస్పందనలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటూ...

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2011

ఎనిమిది మహాయాన సూత్రాలు

ఎనిమిది మహాయాన సూత్రాల చర్చ మరియు ప్రతి ఒక్కటి పూర్తి అతిక్రమణను ఏర్పరుస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2011

బుద్ధుని నిరాశ్రయ జీవితం

బుద్ధుని జీవితం యొక్క నిరంతర పరిశీలన, అతని కఠినమైన అభ్యాసాల కాలం మరియు చర్చ…

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2011

ఇంద్రియ సుఖాల నుండి ఖాళీ

కొన్ని విషయాలతో స్పృహతో సంబంధాన్ని నియంత్రించడం వలన అవి మనస్సును ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయి మరియు అభివృద్ధి చెందుతాయి…

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2011

బుద్ధుని మేల్కొలుపు

బుద్ధుని జీవితం మరియు అతని మేల్కొలుపు కథను కొనసాగించడం మరియు మనం ఎలా మారగలము…

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2011

సంఘం జీవితం మరియు కారణవాదం

"నేను ఏమి ఇవ్వగలను" అనే దృక్పథంతో జీవించడం మన రోజువారీ ధ్యానం. దీనికి శిక్షణ…

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2011

బౌద్ధమతంలో మహిళలు: ఆర్డినేషన్ స్థాయిలు

పాశ్చాత్య బౌద్ధమతంలో లింగ సమానత్వం కోసం పని చేయడం: సమస్యలను గౌరవప్రదంగా తీసుకురావడం.

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2011

కోపం మరియు నిస్వార్థం

మన మాటలను మరియు మన మనస్సు వృద్ధి చెందే విధానాన్ని పరిశీలించడం. నిజమైన ఉనికిని మనం ఎలా గ్రహించగలం.

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2011

విజువలైజేషన్స్ మరియు బ్రహ్మ అభ్యర్థన

బాధ, ఆగ్రహం మరియు అపరాధ భావాన్ని అధిగమించడానికి విజువలైజేషన్ పద్ధతులను ఎలా ఉపయోగించాలనే దానిపై ఆచరణాత్మక సలహా…

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2011

మధ్య మార్గం యొక్క దృశ్యం

మిడిల్ వే (లేదా మధ్యమక) తత్వశాస్త్రం: నిరంకుశత్వం యొక్క విపరీతాల నుండి వాస్తవికత యొక్క దృక్పథం…

పోస్ట్ చూడండి