మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2021

మెడిసిన్ బుద్ధ అభ్యాసం మరియు నాగార్జున యొక్క వ్యాఖ్యానం స్నేహితుడికి ఉత్తరం.

సంబంధిత సిరీస్

బ్లూ మెడిసిన్ బుద్ధుని చుట్టూ ఇతర ఏడు ఔషధ బుద్ధులు ఉన్నాయి.

మెడిసిన్ బుద్ధ సాధన బోధనలు (2021)

జూలై 2021లో శ్రావస్తి అబ్బేలో మెడిసిన్ బుద్ధ రిట్రీట్ సమయంలో అందించిన మెడిసిన్ బుద్ధ అభ్యాసంపై బోధనలు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి
ఒక టిబెటన్ బౌద్ధ సన్యాసి ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతుంది.

నాగార్జున "మిత్రుడికి లేఖ" (2018–ప్రస్తుతం)

శ్రావస్తి అబ్బేలో వార్షిక వారోత్సవాల సందర్భంగా నాగార్జున స్నేహితుడికి రాసిన లేఖపై బోధనలు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి

మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2021లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2021

“మిత్రునికి లేఖ”: 9-18 వచనాల సమీక్ష

దాతృత్వం, నైతిక ప్రవర్తన మరియు దృఢత్వం యొక్క సుదూర అభ్యాసాలను వివరించే పద్యాలపై వ్యాఖ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి
మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2021

దైనందిన జీవితంలో దృఢత్వాన్ని పాటించడం

రోజువారీ జీవితంలో కోపాన్ని ఎలా వదిలించుకోవాలి మరియు దృఢత్వాన్ని పాటించాలి. కొనసాగింపు వివరణ…

పోస్ట్ చూడండి
మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2021

“మిత్రునికి లేఖ”: 19-24 వచనాల సమీక్ష

నాగార్జున యొక్క “మిత్రునికి లేఖ”లోని 19 నుండి 24 వచనాలపై వ్యాఖ్యానం. పరిపూర్ణతలపై…

పోస్ట్ చూడండి
మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2021

అభ్యర్థన ప్రార్థనలు చేసే మానసిక విధానం

మెడిసిన్ బుద్ధ సాధనలో అభ్యర్థనలు చేసే మానసిక విధానం. అలాగే, ప్రతికూలత ఎలా ఉంటుంది…

పోస్ట్ చూడండి
మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2021

“మిత్రునికి లేఖ”: 25-33 వచనాల సమీక్ష

ఏకాగ్రత మరియు జ్ఞానం యొక్క పరిపూర్ణత గురించి శ్లోకాలపై వ్యాఖ్యానం. గురించి శ్లోకాల వివరణ కూడా...

పోస్ట్ చూడండి
మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2021

మెడిసిన్ బుద్ధ హీలింగ్ విజువలైజేషన్స్

మెడిసిన్ బుద్ధ సాధన మరియు హీలింగ్ విజువలైజేషన్ల అభ్యర్థన విభాగం యొక్క నిరంతర వివరణ...

పోస్ట్ చూడండి
మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2021

మెడిసిన్ బుద్ధ రిట్రీట్: ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు

పునర్జన్మ, మంత్రాలు, సహా మెడిసిన్ బుద్ధ అభ్యాసం మరియు ధర్మ అభ్యాస అంశాలపై ప్రశ్నలకు ప్రతిస్పందనలు...

పోస్ట్ చూడండి
మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2021

మెడిసిన్ బుద్ధ యొక్క అస్థిరమైన పరిష్కారాలు 1-6

మెడిసిన్ బుద్ధుని యొక్క అస్థిరమైన పరిష్కారాల వివరణలో భాగం-1 అయితే 6ని పరిష్కరిస్తుంది. అలాగే...

పోస్ట్ చూడండి