బౌద్ధ ధ్యానం 101

శ్వాసను చూడటం ద్వారా మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోండి మరియు సానుకూల మానసిక స్థితిని సృష్టించడం నేర్చుకోండి.

సంబంధిత సిరీస్

థంగ్కా ముందు బోధిస్తున్నప్పుడు పూజ్యమైన సంగే ఖద్రో నవ్వుతున్నారు.

ధ్యానం 101 పూజ్యమైన సాంగ్యే ఖద్రో (2021)

ధ్యానం మరియు బౌద్ధమతం రెండింటినీ మొదటిసారిగా ఎదుర్కొనే వ్యక్తులకు పూజ్యమైన సాంగ్యే ఖద్రో బోధనలు సరిపోతాయి.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి

బౌద్ధ ధ్యానంలోని అన్ని పోస్ట్‌లు 101

Ven. సంగ్యే ఖద్రో ఒక విద్యార్థికి తెల్లటి ఖాటాను తిరిగి ఇస్తున్నప్పుడు నవ్వుతూ ఉన్నాడు.
బౌద్ధ ధ్యానం 101

ప్రేమపూర్వక దయపై ధ్యానం

మన పట్ల మరియు ఇతరుల పట్ల ప్రేమపూర్వక దయ యొక్క భావాన్ని పెంపొందించడానికి మార్గదర్శక ధ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి
Ven. సంగ్యే ఖద్రో ఒక విద్యార్థికి తెల్లటి ఖాటాను తిరిగి ఇస్తున్నప్పుడు నవ్వుతూ ఉన్నాడు.
బౌద్ధ ధ్యానం 101

విజువలైజేషన్ ధ్యానం

మన సానుకూల లక్షణాలను బయటకు తీసుకురావడానికి మరియు వారిలో విశ్వాసాన్ని పెంపొందించడానికి గైడెడ్ విజువలైజేషన్ మెడిటేషన్.

పోస్ట్ చూడండి
Ven. సంగ్యే ఖద్రో ఒక విద్యార్థికి తెల్లటి ఖాటాను తిరిగి ఇస్తున్నప్పుడు నవ్వుతూ ఉన్నాడు.
బౌద్ధ ధ్యానం 101

శ్వాసను ఎలా ధ్యానించాలి

మార్గదర్శక ధ్యానంతో శ్వాసపై ధ్యానం చేయడానికి ఒక పరిచయం. ఒక విశ్లేషణాత్మక ధ్యానం కూడా…

పోస్ట్ చూడండి
థంగ్కా ముందు బోధిస్తున్నప్పుడు పూజ్యమైన సంగే ఖద్రో నవ్వుతున్నారు.
బౌద్ధ ధ్యానం 101

ధ్యానం 101: సమానత్వ ధ్యానం

రెండు మార్గదర్శక ధ్యానాలు. మన సానుకూల లక్షణాలతో సన్నిహితంగా ఉండటానికి ధ్యానం మరియు మరొకటి…

పోస్ట్ చూడండి
థంగ్కా ముందు బోధిస్తున్నప్పుడు పూజ్యమైన సంగే ఖద్రో నవ్వుతున్నారు.
బౌద్ధ ధ్యానం 101

ధ్యానం 101: రోజువారీ ధ్యాన సాధన కోసం సలహా

రోజువారీ ధ్యాన అభ్యాసాన్ని మరియు అభ్యాస సెషన్‌లోని నాలుగు భాగాలను స్థాపించడానికి సలహా.

పోస్ట్ చూడండి
థంగ్కా ముందు బోధిస్తున్నప్పుడు పూజ్యమైన సంగే ఖద్రో నవ్వుతున్నారు.
బౌద్ధ ధ్యానం 101

ధ్యానం 101: ధ్యానం యొక్క రకాలు

అవాంతర భావోద్వేగాలతో వ్యవహరించడంలో మార్గదర్శక విశ్లేషణాత్మక ధ్యానంతో తొమ్మిది రౌండ్ల శ్వాస ధ్యానంపై సూచన.

పోస్ట్ చూడండి
థంగ్కా ముందు బోధిస్తున్నప్పుడు పూజ్యమైన సంగే ఖద్రో నవ్వుతున్నారు.
బౌద్ధ ధ్యానం 101

ధ్యానం 101: ఆకాశం వంటి మనస్సుపై ధ్యానం

గైడెడ్ ధ్యానం తరువాత ఆకాశం వంటి మనస్సుపై ధ్యానం యొక్క వివరణ.

పోస్ట్ చూడండి
థంగ్కా ముందు బోధిస్తున్నప్పుడు పూజ్యమైన సంగే ఖద్రో నవ్వుతున్నారు.
బౌద్ధ ధ్యానం 101

ధ్యానం 101: శ్వాసపై ధ్యానం

భంగిమపై సూచన మరియు శ్వాస ధ్యానం యొక్క పద్ధతులు మరియు సంపూర్ణత కోసం బేర్ అటెన్షన్ మెడిటేషన్.

పోస్ట్ చూడండి
బౌద్ధ ధ్యానం 101

రోజువారీ అభ్యాసాన్ని స్థాపించడానికి ధ్యానం

రోజువారీ ఆధ్యాత్మిక సాధన, ప్రయోజనాలు మరియు అడ్డంకులను అధిగమించడంపై మార్గదర్శక ఆలోచన.

పోస్ట్ చూడండి
ధ్యానం చేస్తున్న సన్యాసినుల సమూహం.
బౌద్ధ ధ్యానం 101

ఇతరుల దయపై ధ్యానం

పరస్పర ఆధారపడటం మరియు దయ యొక్క గ్రహీత అనే అవగాహనను రూపొందించడానికి మార్గదర్శక ధ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి
ఇద్దరు యువకులు ఒకరికొకరు కూర్చుని ధ్యానం చేస్తున్నారు.
బౌద్ధ ధ్యానం 101

మనస్సుపై ధ్యానం ఆనందానికి మరియు బాధలకు మూలం

మన ఆలోచనలు మరియు భావాలు మన అనుభవాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో అర్థం చేసుకోవడంలో సహాయపడే మార్గదర్శక ధ్యానం. కలిపి...

పోస్ట్ చూడండి
బుద్ధుని క్లోజప్ ముఖం
బౌద్ధ ధ్యానం 101

స్టిల్లింగ్ మైండ్

వర్తమానంతో సంతృప్తి భావాన్ని పెంపొందించడానికి శ్వాసపై మార్గదర్శక ధ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి