సర్వజ్ఞతకు ప్రయాణించడానికి సులభమైన మార్గం

పాంచెన్ లోసాంగ్ చోకీ గ్యాల్ట్‌సెన్ ఈ వచన బోధనల ద్వారా మేల్కొలుపు మార్గం యొక్క దశలను ధ్యానించడం నేర్చుకోండి.

సర్వజ్ఞతకు ప్రయాణించడానికి సులభమైన మార్గంలోని అన్ని పోస్ట్‌లు

సర్వజ్ఞతకు ప్రయాణించడానికి సులభమైన మార్గం

ధ్యానానికి పూర్వాపరాలు

సిరీస్ మరియు వచనానికి పరిచయం. రోజువారీ ధ్యాన అభ్యాసాన్ని ఎలా సెటప్ చేయాలి. ది…

పోస్ట్ చూడండి
సర్వజ్ఞతకు ప్రయాణించడానికి సులభమైన మార్గం

మార్గం యొక్క దశల అవలోకనం

మేల్కొలుపుకు గ్రాడ్యుయేట్ మార్గం యొక్క అవలోకనం మరియు ఇది మూడింటికి ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది…

పోస్ట్ చూడండి
సర్వజ్ఞతకు ప్రయాణించడానికి సులభమైన మార్గం

మన ఆధ్యాత్మిక గురువుల దయ

మా ఆధ్యాత్మిక గురువుల దయ మరియు వారి తిరిగి చెల్లించడానికి అందించే మూడు పద్ధతులు...

పోస్ట్ చూడండి
సర్వజ్ఞతకు ప్రయాణించడానికి సులభమైన మార్గం

పునర్జన్మను చూస్తున్నారు

మనస్సు యొక్క కొనసాగింపు గతంలో ఎలా పునర్జన్మలను తీసుకుంది మరియు ఎలా పడుతుంది...

పోస్ట్ చూడండి
సర్వజ్ఞతకు ప్రయాణించడానికి సులభమైన మార్గం

ఒక విలువైన అవకాశం

విలువైన మానవ పునర్జన్మ యొక్క ఎనిమిది స్వేచ్ఛలు మరియు 10 అదృష్టాలను ఎలా ధ్యానించాలి…

పోస్ట్ చూడండి
సర్వజ్ఞతకు ప్రయాణించడానికి సులభమైన మార్గం

అరుదైన మరియు విలువైన అవకాశం

విలువైన మానవ పునర్జన్మ ఎందుకు ఒక అద్భుతమైన అవకాశం మరియు అరుదైన సాధన. ప్రతిబింబిస్తోంది…

పోస్ట్ చూడండి
సర్వజ్ఞతకు ప్రయాణించడానికి సులభమైన మార్గం

మరణాన్ని గుర్తుంచుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యత

మరణాన్ని గుర్తుంచుకోవడం యొక్క ఉద్దేశ్యం జీవితాన్ని అర్ధవంతం చేయడంలో సహాయపడటం మరియు అభ్యాసాన్ని ప్రేరేపించడం కాదు...

పోస్ట్ చూడండి
సర్వజ్ఞతకు ప్రయాణించడానికి సులభమైన మార్గం

తొమ్మిది పాయింట్ల మరణ ధ్యానం

జీవితాన్ని మరింత అర్ధవంతం చేయడానికి మరణం గురించి ధ్యానం చేయడం మరియు ఉపయోగించాల్సిన రెండు ధ్యానాలు: ది…

పోస్ట్ చూడండి
సర్వజ్ఞతకు ప్రయాణించడానికి సులభమైన మార్గం

దిగువ రాజ్యాలు మరియు ఆశ్రయం పొందడం

అభ్యాసాన్ని ఉత్తేజపరిచేందుకు మరియు ఆశ్రయాన్ని మరింత లోతుగా చేయడానికి తక్కువ పునర్జన్మ యొక్క అవకాశాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. గుణాలు…

పోస్ట్ చూడండి
సర్వజ్ఞతకు ప్రయాణించడానికి సులభమైన మార్గం

ఆరు సన్నాహక పద్ధతుల సమీక్ష

ధ్యాన సెషన్ కోసం మనస్సు మరియు శరీరాన్ని సిద్ధం చేయడానికి మరియు సృష్టించడానికి ఆరు అభ్యాసాలు…

పోస్ట్ చూడండి