మంచి కర్మ చిన్న తిరోగమనాలు

ఆధారంగా చిన్న వారాంతపు తిరోగమనాలు మంచి కర్మ, నుండి పద్యాలను గీయడం పదునైన ఆయుధాల చక్రం.

సంబంధిత పుస్తకాలు

సంబంధిత సిరీస్

గౌరవనీయమైన బోధన.

మంచి కర్మ (జర్మనీ 2017)

మంచి కర్మపై ఆధారపడిన బోధనలు: ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్‌లోని టిబెట్ హౌస్ జర్మనీలో వర్క్‌షాప్ సందర్భంగా ఇచ్చిన సంతోషానికి కారణాలను సృష్టించడం మరియు బాధకు కారణాలను నివారించడం ఎలా.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి
Ven. చోడ్రాన్ మరియు వెన్. డామ్చో మరియు బోర్నియో గిరిజన గ్రామ సంఘం.

గుడ్ కర్మ రిట్రీట్ (మలేషియా 2016)

మంచి కర్మ ఆధారంగా బోధించడం: సరవాక్‌లోని తిరోగమనంలో ఇచ్చిన సంతోషానికి కారణాలను ఎలా సృష్టించాలి మరియు బాధకు కారణాలను నివారించడం ఎలా

సిరీస్‌ని వీక్షించండి

మంచి కర్మ షార్ట్ రిట్రీట్‌లలోని అన్ని పోస్ట్‌లు

Ven. చోడ్రాన్ మరియు వెన్. డామ్చో మరియు బోర్నియో గిరిజన గ్రామ సంఘం.
మంచి కర్మ చిన్న తిరోగమనాలు

కర్మ మరియు శుద్ధి యొక్క నాలుగు లక్షణాలు

కర్మ యొక్క నాలుగు ప్రాథమిక సూత్రాలను అర్థం చేసుకోవడం చర్యలను సానుకూల మార్గంలో మార్చడానికి సహాయపడుతుంది.

పోస్ట్ చూడండి
Ven. చోడ్రాన్ మరియు వెన్. డామ్చో మరియు బోర్నియో గిరిజన గ్రామ సంఘం.
మంచి కర్మ చిన్న తిరోగమనాలు

కర్మకు సంబంధించిన బోధనలను మన జీవితంలో అన్వయించుకోవడం

నిర్మాణాత్మక చర్యలలో పాల్గొనడానికి రోజువారీ జీవితంలో కర్మకు సంబంధించిన బోధనలను ఎలా అన్వయించాలి...

పోస్ట్ చూడండి
Ven. చోడ్రాన్ మరియు వెన్. డామ్చో మరియు బోర్నియో గిరిజన గ్రామ సంఘం.
మంచి కర్మ చిన్న తిరోగమనాలు

కర్మ చర్యలు మరియు ఫలితాల చక్రం

ఆలోచన శిక్షణ కవిత "ది వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్" నుండి ఎంచుకున్న పద్యాలపై వ్యాఖ్యానం...

పోస్ట్ చూడండి
గౌరవనీయమైన బోధన.
మంచి కర్మ చిన్న తిరోగమనాలు

తీసుకోవడం మరియు ఇవ్వడం ద్వారా మనస్సును మార్చడం

తీసుకోవడం మరియు ఇవ్వడం ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది మన సాధారణ ఆలోచనా విధానాలను సవాలు చేస్తుంది మరియు అభివృద్ధి చేయడంలో మాకు సహాయపడుతుంది…

పోస్ట్ చూడండి
గౌరవనీయమైన బోధన.
మంచి కర్మ చిన్న తిరోగమనాలు

ఇబ్బందులను అర్థం చేసుకోవడం మరియు మార్చడం

క్లిష్ట పరిస్థితులలో మనల్ని మనం కనుగొన్నప్పుడు, ఆలోచన పరివర్తన బోధనలను ఉపయోగించవచ్చు…

పోస్ట్ చూడండి
గౌరవనీయమైన బోధన.
మంచి కర్మ చిన్న తిరోగమనాలు

మన కష్టాలకు నిజమైన మూలాన్ని గుర్తించడం

స్వీయ-కేంద్రీకృతత మరియు స్వీయ-అవగాహన మన సమస్యలకు మూలంగా చూడటం మరియు వాటిని కనుగొనడానికి వాటిని ఎదుర్కోవడం...

పోస్ట్ చూడండి
గౌరవనీయమైన బోధన.
మంచి కర్మ చిన్న తిరోగమనాలు

మంచి ఫలితాల కోసం కారణాలను సృష్టించడం

తప్పుడు మార్గాలను విడిచిపెట్టడానికి ఆనందాన్ని వెంబడించడంలో మన ప్రవర్తనలు మరియు వైఖరులను పరిశీలించడం మరియు…

పోస్ట్ చూడండి