చెన్రెజిగ్ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2007

యొక్క 1-9 శ్లోకాలపై బాధలు మరియు వ్యాఖ్యానంతో పని చేయడం 108 శ్లోకాలు గొప్ప కరుణను స్తుతిస్తాయి.

సంబంధిత సిరీస్

చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.

108 వెర్సెస్ ఆన్ కంపాషన్ (2006-11)

2006-2011 వరకు క్లౌడ్ మౌంటైన్ రిట్రీట్ సెంటర్ మరియు శ్రావస్తి అబ్బే వద్ద చెన్‌రెజిగ్ రిట్రీట్‌ల సమయంలో భిక్షు లోబ్‌సాంగ్ తయాంగ్ రాసిన ఎ ప్రెషియస్ క్రిస్టల్ రోసరీ అని పిలువబడే నూట ఎనిమిది శ్లోకాలపై బోధించారు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి
నాలుగు చేతుల చెన్రెజిగ్

చెన్రెజిగ్ సాధనా బోధనలు (క్యాజిల్ రాక్ 2007)

2007లో క్లౌడ్ మౌంటైన్ రిట్రీట్ సెంటర్‌లో చెన్‌రిజిగ్ అభ్యాసంపై బోధనలు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి

Chenrezig వీక్‌లాంగ్ రిట్రీట్ 2007లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.
కరుణపై 108 శ్లోకాలు

108 శ్లోకాలు: శ్లోకాలు 1-6

ఎంత గొప్ప కరుణ మన మనస్సులను బాధల నుండి కాపాడుతుంది మరియు ఆధ్యాత్మిక మార్గం ద్వారా మనలను నడిపిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు చేతుల చెన్రెజిగ్
చెన్రెజిగ్ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2007

బాధాకరమైన అభిప్రాయాలు

మన మనసులో తలెత్తే ఆలోచనలను గమనించి, అవి చెల్లుబాటు అయ్యేవో లేదో పరిశీలించడం.

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు చేతుల చెన్రెజిగ్
చెన్రెజిగ్ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2007

సాధన యొక్క ఉద్దేశ్యం

ఆచారాల కారణాలను అర్థం చేసుకోవడం సాధన సమయంలో మనకు ఎలా సహాయపడుతుంది.

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.
కరుణపై 108 శ్లోకాలు

108 శ్లోకాలు: బావిలో ఒక బకెట్

బకెట్ యొక్క సారూప్యత ద్వారా మనం ఒక జన్మ నుండి మరొక జన్మకు ఎలా వెళ్తామో పోల్చడం...

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు చేతుల చెన్రెజిగ్
చెన్రెజిగ్ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2007

సూత్రాలు మరియు వక్రీకరించిన అభిప్రాయాలు

తప్పుడు నమ్మకాలపై బోధలు మరియు అది నియంత్రిత మార్గాల్లో ప్రవర్తించేలా ఒకరిని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.
కరుణపై 108 శ్లోకాలు

7వ వచనంపై మార్గదర్శక ధ్యానం

మన ప్రపంచ దృక్పథాన్ని మార్చుకోవడం సరైన దిశలో వెళ్లడానికి మనకు ఎలా సహాయపడుతుంది.

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.
కరుణపై 108 శ్లోకాలు

మన అసలైన శత్రువు

మన స్వంత బాధలే మనకు నిజమైన శత్రువు మరియు మనం ఎలా కనికరం లేకుండా ఉండాలో చూడటం…

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు చేతుల చెన్రెజిగ్
చెన్రెజిగ్ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2007

బాధలు మరియు విరుగుడులు

మన చర్యలను లోతుగా పరిశీలించి, నిజంగా దానికి కారణమయ్యే బాధ ఏమిటో చూడడానికి.

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.
కరుణపై 108 శ్లోకాలు

అనుబంధం ఎక్కడ ఉంది?

అటాచ్మెంట్ లేదా కోపం యొక్క మూలాన్ని మనం తొలగించడం కోసం చూడటం.

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.
కరుణపై 108 శ్లోకాలు

108 శ్లోకాలు: శ్లోకాలు 8-9

లోతైన కరుణను పెంపొందించుకోవడానికి జ్ఞాన జీవులను వీక్షించడానికి వివిధ మార్గాలు.

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.
కరుణపై 108 శ్లోకాలు

శూన్యాన్ని చూసే కరుణ

రోజువారీ అభ్యాసం యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు మన జీవితాలలో బోధనలను వర్తింపజేయడం.

పోస్ట్ చూడండి