ధర్మ మార్గదర్శి శిక్షణ

ధ్యానాలకు మార్గనిర్దేశం చేయడం, చర్చలకు నాయకత్వం వహించడం మరియు ఆపదలో ఉన్నవారికి ఎలా మద్దతు ఇవ్వాలి.

ఈ బోధనల గురించి

బౌద్ధ సమాజానికి ధ్యానాలకు మార్గనిర్దేశం చేయగల, చర్చలకు నాయకత్వం వహించే మరియు ఆపదలో ఉన్నవారికి మద్దతు ఇవ్వగల వ్యక్తులు అవసరం. ఈ విభాగం ఇతరులకు ఆధ్యాత్మిక సహచరులుగా మన ఎదుగుదలకు తోడ్పడే పదార్థాలను అందిస్తుంది. (గమనిక: ఇది ఉపాధ్యాయ శిక్షణ కోసం ప్రోగ్రామ్ కాదు.)

సంబంధిత సిరీస్

టర్కీ తల్లి తన పిల్లలను ముందు వరండాలోకి తీసుకువెళుతుంది.

ధర్మ మార్గదర్శి శిక్షణ (సింగపూర్ 2001)

అక్టోబర్ 27-28 మరియు నవంబర్ 26,2001 వరకు సింగపూర్‌లోని కాంగ్ మెంగ్ శాన్ ఫోర్ కార్క్ సీ మొనాస్టరీలో నిర్వహించిన వర్క్‌షాప్‌ల నుండి బోధనలు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి

ధర్మ మార్గదర్శి శిక్షణలోని అన్ని పోస్ట్‌లు

డిసెంబరు 2007లో ఇజ్రాయెల్‌లో వెనరబుల్ చోడ్రాన్ మరియు రిట్రీటెంట్‌ల గ్రూప్ ఫోటో.
ధర్మ మార్గదర్శి శిక్షణ

మధ్యప్రాచ్యానికి ధర్మాన్ని తీసుకురావడం

ఇజ్రాయెల్‌కు వస్తున్న బుద్ధుని బోధనలపై సంభాషణ, రోజువారీ మరియు వ్యక్తిగత అభ్యాసాలను అభివృద్ధి చేయడం.

పోస్ట్ చూడండి
టర్కీ తల్లి తన పిల్లలను ముందు వరండాలోకి తీసుకువెళుతుంది.
ధర్మ మార్గదర్శి శిక్షణ

మెడిసిన్ బుద్ధ ధ్యానానికి నాయకత్వం వహిస్తుంది

ధ్యాన సెషన్‌ను ఎలా గైడ్ చేయాలనే దాని కోసం మెడిసిన్ బుద్ధ అభ్యాసాన్ని నమూనాగా ఉపయోగించడం.

పోస్ట్ చూడండి
టర్కీ తల్లి తన పిల్లలను ముందు వరండాలోకి తీసుకువెళుతుంది.
ధర్మ మార్గదర్శి శిక్షణ

ప్రముఖ ధ్యానాలు మరియు చర్చలు

ధ్యానాలకు మార్గనిర్దేశం చేయడం, చర్చా సమూహాలను సులభతరం చేయడం మరియు వారికి ఆధ్యాత్మిక సహచరులుగా ఎలా వ్యవహరించాలి…

పోస్ట్ చూడండి
టర్కీ తల్లి తన పిల్లలను ముందు వరండాలోకి తీసుకువెళుతుంది.
ధర్మ మార్గదర్శి శిక్షణ

ధర్మ మార్గదర్శకుల సాధనాలు

ధ్యాన సెషన్‌లు మరియు ధర్మ చర్చా సమూహాలకు ఎలా మార్గనిర్దేశం చేయాలనే దానిపై ఆచరణాత్మక వ్యాయామాలు మరియు చిట్కాలు.

పోస్ట్ చూడండి