సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2006

సంఘ చరిత్ర మరియు శాసనాలు, విభిన్న బౌద్ధ సంప్రదాయాలు మరియు సన్యాసం యొక్క ప్రయోజనాలు.

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడంలో అన్ని పోస్ట్‌లు 2006

సిద్ధార్థ మరియు శిష్యుల పెయింటింగ్.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2006

బుద్ధుని జీవితం

బుద్ధుని జీవితం నుండి మనం నేర్చుకున్న పాఠాలను అన్వయించండి. అతను ఎలా జీవించాడో ఒక బోధ…

పోస్ట్ చూడండి
లే ప్రజలు మోకరిల్లి, ఆజ్ఞలు తీసుకుంటారు.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2006

ఎనిమిది మహాయాన సూత్రాల చరిత్ర

బుద్ధి జీవులకు ఘోరమైన హానిని ఆపడానికి మరియు పరధ్యానాన్ని తగ్గించడానికి మేము నియమాలను తీసుకుంటాము…

పోస్ట్ చూడండి
నన్ చదువుతోంది.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2006

సన్యాస సూత్రాలు

పూర్తిగా నియమించబడిన సన్యాసులు మరియు క్రమశిక్షణా చర్యల కోసం ప్రమాణాల వర్గీకరణ.

పోస్ట్ చూడండి
EML పార్టిసిపెంట్‌తో పూజ్యమైన చోగ్కీ.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2006
  • ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం గౌరవనీయులైన టెన్జిన్ చోగ్కీ

లాంగ్ రిట్రీట్ చేస్తోంది

స్థిరమైన అహం-సంతృప్తి ఫీడ్‌బ్యాక్ లేకుండా జీవించడం నేర్చుకోవడం.

పోస్ట్ చూడండి
గౌరవనీయులైన డామ్చో మరియు సందర్శించే సన్యాసినులు, వంట చేస్తున్నారు.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2006

సన్యాసుల సంఘంలో నివసిస్తున్నారు

ఇతరుల ఆధ్యాత్మిక సాధన మరియు ఆధ్యాత్మిక కోరికలను గౌరవించడం. సమూహం యొక్క జ్ఞానాన్ని విశ్వసించడం.

పోస్ట్ చూడండి
వివిధ రంగుల వస్త్రాలతో సన్యాసులు, కలిసి నడుస్తున్నారు.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2006

సంప్రదాయాల అభివృద్ధి

బౌద్ధమతం వ్యాప్తి: పాలి సంప్రదాయం నుండి మహాయాన సంప్రదాయం వరకు ఆలోచనలు.

పోస్ట్ చూడండి
మెరూన్ వస్త్రాలు.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2006

మహాయాన సంప్రదాయం అభివృద్ధి

వివిధ సంప్రదాయాలు ఒకదానిపై ఒకటి ఎలా నిర్మించబడ్డాయి. ఆధ్యాత్మికతను చూసే వివిధ మార్గాలు...

పోస్ట్ చూడండి
మెరూన్ వస్త్రాలు.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2006

మహాయాన సూత్రాల మూలం

బౌద్ధ బోధనలు మౌఖిక మరియు వ్రాతపూర్వక రూపంలో కాలక్రమేణా రికార్డులు ఉన్నాయి. వారు...

పోస్ట్ చూడండి
థాయ్ సన్యాసి భిక్ష గిన్నె పక్కన కూర్చుని, ధ్యానం చేస్తున్నాడు.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2006

లైంగికత మరియు బ్రహ్మచర్యం

బ్రహ్మచర్యం యొక్క సూత్రం మరియు తెలివితక్కువ లైంగిక ప్రవర్తన యొక్క పరిణామాలు.

పోస్ట్ చూడండి
ఇసుక మండలం.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2006

బౌద్ధమతంలో తంత్ర అభివృద్ధి

తంత్రం యొక్క వివిధ తరగతుల పరిణామం, సంస్కృతి తంత్రానికి ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది మరియు ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి
తాంత్రిక కర్మలు చేస్తున్న టిబెటన్ సన్యాసి.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2006

ఆచరణలో తంత్రం

బౌద్ధ మరియు బౌద్ధేతర తంత్ర రూపాల చరిత్ర మరియు పోలిక మరియు ప్రత్యేకత...

పోస్ట్ చూడండి