సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించండి

శ్రావస్తి అబ్బేలో వార్షిక అన్వేషణ సన్యాస జీవిత కార్యక్రమం నుండి బోధనలు.

సన్యాసుల జీవిత కార్యక్రమాన్ని అన్వేషించడం

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ ప్రతి సంవత్సరం జూలై చివరి నుండి ఆగస్టు వరకు శ్రావస్తి అబ్బేలో మూడు వారాల శిక్షణా కార్యక్రమానికి నాయకత్వం వహిస్తారు. ఇది బౌద్ధ సన్యాసి లేదా సన్యాసినిగా మారడం గురించి ఆలోచించే వ్యక్తుల కోసం మరియు కొత్తగా నియమితులైన సన్యాసుల కోసం. గురించి మరింత తెలుసుకోండి ఇక్కడ సన్యాసి జీవితాన్ని అన్వేషించడం.

ఉపవర్గాలు

ధ్యాన మందిరంలో సన్యాసి జీవితాన్ని 2005లో పాల్గొనేవారు మరియు వెనరబుల్ చోడ్రాన్‌ని అన్వేషించడం.

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2005

బుద్ధుని జీవిత కథ, సంఘ చరిత్ర మరియు సన్యాసుల సూత్రాలు మరియు సమాజ జీవితం యొక్క విలువ.

వర్గాన్ని వీక్షించండి
సన్యాసి జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2006లో పాల్గొనేవారు మరియు వెనరబుల్ చోడ్రాన్ వంటగదిలో కలిసి ఆపిల్‌లను కత్తిరించారు.

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2006

సంఘ చరిత్ర మరియు శాసనాలు, విభిన్న బౌద్ధ సంప్రదాయాలు మరియు సన్యాసం యొక్క ప్రయోజనాలు.

వర్గాన్ని వీక్షించండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడంలో పాల్గొనేవారు కలిసి మంత్రాలను రోల్ చేస్తారు.

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2007

సన్యాసుల సూత్రాల ఉద్దేశ్యం మరియు ఆధునిక కాలంలో వాటిని ఎలా ఉంచుకోవాలి మరియు సంఘ సంఘం యొక్క ఆరు సామరస్యాలు.

వర్గాన్ని వీక్షించండి
ప్రారంభ శ్రావస్తి అబ్బే నివాసితులు ఆనంద హాల్ యొక్క డెక్ మీద నిలబడి ఉన్నారు.

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2008

సన్యాసులు ఎందుకు మరియు ఎలా సూత్రాలను పాటిస్తారు, సంతృప్తి మరియు ఏకాగ్రతను పెంపొందించుకుంటారు మరియు సమాజానికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తారు.

వర్గాన్ని వీక్షించండి
శ్రావస్తి అబ్బే మెడిటేషన్ హాల్‌లో చర్చ కోసం సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించే పార్టిసిపెంట్‌లు సర్కిల్‌లో కూర్చుంటారు.

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2009

సన్యాస జీవితం నైతిక క్రమశిక్షణ, ఏకాగ్రత, సామరస్యం మరియు నమ్మకాన్ని ఎలా పెంపొందిస్తుందో సూత్రాలు.

వర్గాన్ని వీక్షించండి
శ్రావస్తి అబ్బే మెడిటేషన్ హాల్‌లో చర్చ కోసం సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించే పార్టిసిపెంట్‌లు సర్కిల్‌లో కూర్చుంటారు.

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2010

బుద్ధుని జీవితం, సన్యాసం స్వీకరించిన తర్వాత ఏమి మారుతుంది మరియు సన్యాసుల సమాజ జీవితం.

వర్గాన్ని వీక్షించండి
శ్రావస్తి అబ్బే నివాసితులు సామరస్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ మధ్యలో తమ చేతులను పోగు చేస్తారు.

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2011

బుద్ధుని జీవితం, సామాన్యులకు ఆయన ఇచ్చిన సలహాలు మరియు బాధలతో ఎలా పని చేయాలి.

వర్గాన్ని వీక్షించండి
చెన్‌రెజిగ్ హాల్ నిర్మాణ స్థలంలో ఎక్స్‌కవేటర్‌తో సన్యాస జీవితాన్ని అన్వేషించడంలో పాల్గొనేవారు.

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2012

మన బాధలను అణచివేయడానికి సన్యాస జీవితం ఎలా సహాయపడుతుంది.

వర్గాన్ని వీక్షించండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడంలో పాల్గొనేవారు ఎనిమిది మెడిసిన్ బుద్ధుల పెయింటింగ్ ముందు సమూహ ఫోటో తీసుకుంటారు.

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2013

గత బౌద్ధుల ఏడు వినయాలపై సన్యాసం మరియు వ్యాఖ్యానం తర్వాత సంభవించే మార్పులు.

వర్గాన్ని వీక్షించండి
శ్రావస్తి అబ్బే కమ్యూనిటీ నుండి శిక్షణ కోసం అభ్యర్థించడానికి మోనాస్టిక్ లైఫ్‌ను అన్వేషించడంలో పాల్గొనేవారు మోకరిల్లారు.

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2014

సన్యాస జీవితానికి పునాది, సన్యాసుల మనస్సు యొక్క లక్షణాలు మరియు సన్యాసిగా ప్రపంచానికి ఎలా సంబంధం కలిగి ఉండాలి.

వర్గాన్ని వీక్షించండి
గోతమి హౌస్ ముందు ఉన్న దిగువ గడ్డి మైదానం నుండి మోనాస్టిక్ లైఫ్ పార్టిసిపెంట్‌లు ఊపుతూ నవ్వుతున్నారు.

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2015

ధర్మం మరియు వినయ చరిత్ర, మరియు బౌద్ధమతం యొక్క 4వ అధ్యాయం పై వ్యాఖ్యానం: ఒక గురువు, అనేక సంప్రదాయాలు.

వర్గాన్ని వీక్షించండి
అబ్బే ట్రైనీలు టిబెటన్ మరియు చైనీస్ సంప్రదాయాలకు చెందిన సన్యాసినులతో చర్చలు జరుపుతారు.

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2016

సన్యాసుల ఆచారాల యొక్క ప్రయోజనాలు మరియు ప్రయోజనాలు, ఆర్డినేషన్ కోసం షరతులు మరియు రత్తపాల సుత్తపై వ్యాఖ్యానం.

వర్గాన్ని వీక్షించండి
శ్రావస్తి అబ్బే వద్ద సన్యాసులు, లే ట్రైనీలు మరియు లే ప్రజలు ధ్యానంలో కూర్చుంటారు.

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2017

ధర్మగుప్తా వినయ నవమానిష్ఠాభిషేక మహోత్సవం వ్యాఖ్యానం.

వర్గాన్ని వీక్షించండి
ధ్యాన మందిరంలో చర్చ కోసం సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడంలో పాల్గొనేవారు.

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2018

సన్యాసుల వంశాల చరిత్ర మరియు నియమాలు వ్యక్తి, సన్యాసుల సంఘం మరియు సమాజానికి ఎలా ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయి.

వర్గాన్ని వీక్షించండి
సన్యాస జీవితాన్ని అన్వేషించడంలో పాల్గొనేవారు ధ్యాన మందిరంలో సమూహ ఫోటో తీసుకుంటారు.

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2019

ధర్మగుప్తా వినయ శ్రమనేరి మరియు శిక్షామణ దీక్షా క్రతువులపై వివరణాత్మక వ్యాఖ్యానం.

వర్గాన్ని వీక్షించండి
సన్యాస జీవితాన్ని అన్వేషించేవారు శిక్షణా వేడుకల అభ్యర్థన మేరకు మెడలో ఖటాలతో కూర్చుంటారు.

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2021

సన్యాస సూత్రాలు మరియు సమాజంలో జీవించడం మనస్సును మచ్చిక చేసుకోవడానికి ఎలా సహాయపడతాయి మరియు సంతోషకరమైన సన్యాస జీవితాన్ని ఎలా గడపాలి.

వర్గాన్ని వీక్షించండి

సంబంధిత పుస్తకాలు

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించండిలోని అన్ని పోస్ట్‌లు

ఉపదేశాలు తీసుకుంటూ నమస్కరిస్తున్నాను.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2005

సన్యాస జీవితం

ఆర్డినేషన్ తీసుకోవడం సులభం, దానిని ఉంచడం కష్టం. ఇది ధర్మం కోసం ఉద్దేశించబడింది.

పోస్ట్ చూడండి
బుద్ధుని మొదటి ఉపన్యాసం మరియు ఐదుగురు శిష్యుల పెయింటింగ్.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2005

సూత్రాలు మరియు వాటి నేపథ్యం

ఉపదేశాలు తీసుకోవడం, గురువును బుద్ధునిగా చూడడం మరియు సామాన్య సాధకుల మధ్య మర్యాదలు,...

పోస్ట్ చూడండి
థాయ్ ప్రాక్టీషనర్ అరచేతులను కలిపి మోకరిల్లుతున్నాడు.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2005

సూత్రాల ప్రాముఖ్యత

నియమాలను పాటించడం ప్రతికూల చర్యల నుండి మనలను రక్షిస్తుంది మరియు జ్ఞానాన్ని పెంపొందించేలా చేస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
సంఘ రోడ్డులో నడుస్తోంది.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2005

సంఘ చరిత్రాత్మక పరిణామం

ధర్మ సాధన అంటే స్వీయ అంగీకారం మరియు సౌలభ్యంతో సమతుల్య మానవునిగా ఉండటమే కాకుండా...

పోస్ట్ చూడండి
చైత్యాల దగ్గర ధ్యానం చేస్తున్న సన్యాసి రాతి శిల్పం.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2005

సంఘ అభివృద్ధి

ప్రపంచంలో ఉండే మన మార్గాలను మన మానసిక స్థితికి సంబంధించి మరియు ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి
Ven. చోగ్కీ వెన్‌ని వింటున్నాడు. చోడ్రాన్ ధర్మ ప్రసంగం ఇవ్వండి.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2005

సన్యాసుల జీవితానికి అవసరమైన అంశాలు

ఆర్డినేషన్ యొక్క హృదయం మన మనస్సును ప్రతికూల చర్యల నుండి దూరంగా నడిపించడం మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
నిర్మాణంలో నడుస్తున్న బర్మీస్ సన్యాసినులు.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2005

సింప్లిసిటీ

ఆశించిన దీర్ఘకాలిక ఫలితాలు మరియు వాటిని సాధించడానికి ఇప్పుడు చేయవలసిన చర్యలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం. గుణాలు…

పోస్ట్ చూడండి