గేషే యేషి లుండుప్

గెషే యేషి లుండుప్ డ్రెపుంగ్ లోసెలింగ్ మొనాస్టరీలో సీనియర్ ధర్మ ఉపాధ్యాయుడు, అక్కడ అతను 20 సంవత్సరాలుగా బోధించాడు. అతను USలోని ధర్మ కేంద్రాలలో తరచుగా ఆంగ్లంలో బోధించేవాడు గెషే యేషి 1975లో డ్రెపుంగ్ లోసెలింగ్‌లో తన చదువును ప్రారంభించాడు మరియు 1996లో గెషే ల్హరంప డిగ్రీని పొందాడు. 1998లో ప్రారంభించి, అతను గ్యుటో తాంత్రిక ఆశ్రమంలో ఏడేళ్లపాటు చదివి, అత్యున్నత స్థానాన్ని ఆక్రమించాడు. 2005లో అతని తరగతిలో. తర్వాత అతను గ్యుటో తాంత్రిక ఆశ్రమానికి ప్రధాన క్రమశిక్షణాధికారిగా ఒక సంవత్సరం పనిచేశాడు. గెషే యేషి 20వ శతాబ్దానికి చెందిన చాలా మంది గొప్ప మాస్టర్స్‌తో, ముఖ్యంగా గొప్ప పండితుడు ఖేన్‌సూర్ యేషి తుప్టెన్ మరియు జనరల్ నైమా గ్యాల్ట్‌సెన్‌లతో కలిసి చదువుకున్నారు. అతను శ్రావస్తి అబ్బే యొక్క ఇతర ప్రతిష్టాత్మకమైన ఉపాధ్యాయులలో ఒకరైన గెషే యేషే తాబ్ఖే యొక్క మేనల్లుడు కూడా.

పోస్ట్‌లను చూడండి

ఆలోచన యొక్క ప్రకాశం

సాధారణ మరియు అసాధారణమైన బాధలు

అసాధారణమైన మరియు సాధారణ బాధల మధ్య వ్యత్యాసం మరియు ముతక మరియు సూక్ష్మమైన వాటి మధ్య వ్యత్యాసం…

పోస్ట్ చూడండి
ఆలోచన యొక్క ప్రకాశం

శ్రోతలచే మరియు ఏకాంత సాక్షాత్కారములచే శూన్యతను గ్రహించుట

శ్రోతలు మరియు ఏకాంత రియలైజర్లు స్వాభావిక ఉనికి యొక్క శూన్యతను ఎందుకు గ్రహిస్తారు మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
ఆలోచన యొక్క ప్రకాశం

తెలివితేటల ద్వారా వెలిగిపోతాడు

బుద్ధిలో బోధిసత్వాలు వినేవారిని మరియు ఏకాంత సాక్షాత్కారాలను ఎలా అధిగమిస్తారు మరియు ఎలా అనే దానిపై విభాగాన్ని ప్రారంభిస్తారు…

పోస్ట్ చూడండి
ఆలోచన యొక్క ప్రకాశం

ప్రకాశించే వినికిడి మరియు ఒంటరిగా గ్రహించేవారు

బోధిసత్వ ఉన్నతాధికారులు వారి గుణాల ద్వారా వినేవారిని మరియు ఏకాంత సాక్షాత్కారాలను ఎలా అధిగమిస్తారు అనే వివరణ.

పోస్ట్ చూడండి
మెడిటేషన్ హాల్‌లో బోధిస్తున్నప్పుడు గెషే యేషి లుందుప్ నవ్వుతుంది.
ఆలోచన యొక్క ప్రకాశం

మొదటి బోధిసత్వ మైదానం: చాలా సంతోషకరమైనది

బోధిసత్వ అధిపతుల ప్రాతిపదికన వ్యాఖ్యానం మరియు మొదటి మైదానంలో వ్యాఖ్యానాన్ని ప్రారంభించడం,...

పోస్ట్ చూడండి
ఆలోచన యొక్క ప్రకాశం

వివేకంతో కూడిన కరుణ

మూడు రకాల కరుణపై నిరంతర వ్యాఖ్యానం మరియు మార్గాలపై విభాగాన్ని ప్రారంభించడం…

పోస్ట్ చూడండి
ఆలోచన యొక్క ప్రకాశం

మూడు రకాల కరుణ

మూడు రకాల కరుణలను గుర్తించే చంద్రకీర్తి పద్యాల వివరణ.

పోస్ట్ చూడండి
ఆలోచన యొక్క ప్రకాశం

గొప్ప కరుణ యొక్క వస్తువులు

దృగ్విషయాన్ని గమనించే కరుణ మరియు జీవుల యొక్క శూన్యతను గమనించే కరుణను వివరించడం, రెండవది మరియు...

పోస్ట్ చూడండి
ఆలోచన యొక్క ప్రకాశం

మూడు రకాల కరుణ

లామా త్సోంగ్‌ఖాపా యొక్క “ఇల్యూమినేషన్ ఆఫ్ ది థాట్” పై బోధించడం మరియు వివేక జీవులను గమనించే కరుణను వివరించడం,…

పోస్ట్ చూడండి
ఆలోచన యొక్క ప్రకాశం

వినేవారు మరియు ఒంటరిగా గ్రహించేవారు

లామా త్సోంగ్‌ఖాపా యొక్క “ఇల్యూమినేషన్ ఆఫ్ ది థాట్”పై బోధించడం మరియు వినేవారు మరియు ఏకాంతాన్ని ఎలా గ్రహించాలో వివరిస్తున్నారు…

పోస్ట్ చూడండి
ఆలోచన యొక్క ప్రకాశం

బోధిసత్వాలకు కారణం కరుణ

“ఇల్యూమినేషన్ ఆఫ్ ది థాట్”పై బోధనలను కొనసాగిస్తూ, కరుణ ఎంత గొప్ప మూలమో వివరిస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
ఆలోచన యొక్క ప్రకాశం

"మధ్య మార్గానికి అనుబంధం"

శీర్షిక యొక్క అర్థాన్ని వివరించే విభాగాన్ని కవర్ చేయడం మరియు మధ్యమక మరియు యోగాచార సిద్ధాంతాలను వివరించడం.

పోస్ట్ చూడండి