నాలుగు అపరిమితమైన వాటిని పండించడం

సమానత్వం, ప్రేమ, కరుణ మరియు ఆనందాన్ని పెంపొందించడానికి ధ్యానాలు.

సంబంధిత సిరీస్

ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం

గౌరవనీయులైన సంగే ఖద్రోతో దయగల హృదయాన్ని మేల్కొల్పడం

దయగల హృదయాన్ని మేల్కొల్పడంపై బోధనలు: 2020 మరియు 2022లో శ్రావస్తి అబ్బేలో అందించిన గౌరవనీయులైన సాంగ్యే ఖద్రోచే కరుణపై ధ్యానం చేయడం ఎలా.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి
ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం

గౌరవనీయులైన సంగే ఖద్రోతో దయగల హృదయాన్ని మేల్కొల్పడం (ఆన్‌లైన్ 2022)

మేల్కొలుపు ది కైండ్ హార్ట్‌పై ఆన్‌లైన్ బోధనలు: యుఎస్‌ఎలోని ఫ్లోరిడాలో థుబ్టెన్ కుంగా లింగ్ హోస్ట్ చేసిన వెనరబుల్ సాంగ్యే ఖద్రోచే కరుణపై ధ్యానం చేయడం ఎలా.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి
నాలుగు శ్రావస్తి అబ్బే పిల్లులతో నలుగురు సన్యాసినులు నాలుగు అపరిమితమైన వాటి పేరు పెట్టారు.

నాలుగు ఇమ్మాజరబుల్స్ వర్క్‌షాప్ (సింగపూర్ 2002)

తాయ్ పేయి బౌద్ధ కేంద్రంలో నాలుగు అపరిమితమైన వాటిపై రెండు రోజుల వర్క్‌షాప్ నుండి బోధనలు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి

నాలుగు అపరిమితమైన వాటిని పండించడంలో అన్ని పోస్ట్‌లు

నాలుగు అపరిమితమైన వాటిని పండించడం

కరుణపై ధ్యానం

తెలివైన మరియు నైపుణ్యంతో కూడిన మార్గంలో కరుణను అభివృద్ధి చేయడంపై మార్గనిర్దేశం చేసిన ధ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు అపరిమితమైన వాటిని పండించడం

పక్షపాతాన్ని అధిగమించడంపై ధ్యానం

నిష్పాక్షికమైన కరుణను పెంపొందించడంలో సహాయపడటానికి మార్గదర్శక విశ్లేషణాత్మక ధ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు అపరిమితమైన వాటిని పండించడం

కరుణ మరియు వ్యక్తిగత బాధలపై ధ్యానం

బాధలను గమనించడం మరియు ప్రతిస్పందించడం మధ్య తేడాను గుర్తించడంలో మా అనుభవాన్ని పరిశీలించడంలో సహాయపడే మార్గదర్శక ధ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు అపరిమితమైన వాటిని పండించడం

కరుణలో స్థిరత్వంపై ధ్యానం

ప్రతిబింబించడం ద్వారా మన కరుణ సాధనలో స్థిరత్వాన్ని ఎలా పెంపొందించుకోవాలో మార్గదర్శక ధ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు అపరిమితమైన వాటిని పండించడం

దయగల వైఖరిని పెంపొందించడంపై ధ్యానం

మన మనస్సులోని కరుణ యొక్క నాణ్యతను పొందడంలో సహాయపడే మార్గదర్శక ధ్యానం మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు అపరిమితమైన వాటిని పండించడం

సానుకూల అభిప్రాయం మరియు ప్రశంసలు ఇవ్వడంపై ధ్యానం

సానుకూల అభిప్రాయాన్ని మరియు ప్రశంసలను మా రోజువారీలో ఎలా చేర్చాలనే దానిపై మార్గదర్శక ధ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు అపరిమితమైన వాటిని పండించడం

తల్లి భావ జీవులు

నాగార్జున యొక్క "టేల్ ఆఫ్ ఎ విష్-ఫిల్లింగ్ డ్రీం" నుండి మరో ఐదు పద్యాలు మరియు దాని గురించి ఒక బోధన...

పోస్ట్ చూడండి