వ్యాఖ్యానాలు

ముఖ్యమైన బౌద్ధ గ్రంథాలపై వ్యాఖ్యానాలు

గౌరవనీయులైన థబ్టెన్ చోడ్రాన్ మరియు శ్రావస్తి అబ్బేలోని అతిథి ఉపాధ్యాయులచే అవసరమైన బౌద్ధ గ్రంథాలపై వ్యాఖ్యానాల సేకరణ మరియు వాటిపై బోధనల చరిత్ర.

పారాసోల్ యొక్క మెరూన్ చిత్రం.

ఆలోచన శిక్షణ

వ్యక్తులను మరియు సంఘటనలను ధర్మ దృక్కోణం నుండి చూడటానికి మనస్సుకు ఎలా శిక్షణ ఇవ్వాలి.

ఇంకా నేర్చుకో
కమలం యొక్క నీలి చిత్రం.

మేల్కొలుపు మార్గం యొక్క దశలు

లామ్రిమ్ బోధనలు మేల్కొలుపుకు మొత్తం మార్గాన్ని వివరిస్తాయి.

ఇంకా నేర్చుకో
ధర్మ చక్రం యొక్క చిత్రం.

శాంతిదేవ యొక్క “బోధిసత్వుని కార్యాలలో నిమగ్నమవడం”

మేల్కొలుపు మార్గంలో పురోగతి సాధించడానికి అవసరమైన అభ్యాసాలు,

ఇంకా నేర్చుకో
విజయ బ్యానర్ యొక్క వంకాయ రంగు చిత్రం.

నామ్-ఖా పెల్ యొక్క “సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ”

అన్ని అనుభవాలను పూర్తి మేల్కొలుపుకు కారణాలుగా ఎలా మార్చాలి.

ఇంకా నేర్చుకో
అంతులేని ముడి యొక్క బ్రౌన్ చిత్రం.

ధర్మరక్షిత “పదునైన ఆయుధాల చక్రం”

బాధలను గుర్తించడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు ఎదుర్కోవడానికి ఆచరణాత్మక పద్ధతులు.

ఇంకా నేర్చుకో
రెండు చేపల ఆరెంజ్ చిత్రం.

నాగార్జున “రాజుకు సలహాల విలువైన హారము”

ఆధారపడటం మరియు శూన్యత గురించి నాగజున అభిప్రాయంపై వ్యాఖ్యానాలు.

ఇంకా నేర్చుకో
శంఖం యొక్క ఎరుపు చిత్రం.

బోధిసత్వుని మైదానాలు మరియు మార్గాలు

బోధిసత్వాలు బుద్ధత్వాన్ని పొందే పద్ధతులు.

ఇంకా నేర్చుకో
వాసే యొక్క నారింజ చిత్రం.

మనస్సు మరియు అవగాహన

బుద్ధిస్ట్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ మైండ్ మరియు అవేర్ నెస్ లేదా లారిగ్ పై బోధనలు.

ఇంకా నేర్చుకో
రెండు చేపల టీల్ చిత్రం.

బౌద్ధ సిద్ధాంత వ్యవస్థలు

వాస్తవికత యొక్క స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి గెలుగ్పా ఫ్రేమ్‌వర్క్.

ఇంకా నేర్చుకో
పారాసోల్ యొక్క నీలి చిత్రం.

ఆర్యదేవ యొక్క “మధ్య మార్గంలో 400 చరణాలు”

సాంప్రదాయిక వాస్తవికత మరియు అంతిమ సత్యంపై ఆర్యదేవ బోధనలు.

ఇంకా నేర్చుకో
కమండలం లోపల కమలం గీయడం.

ఆలోచన యొక్క ప్రకాశం

మిడిల్ వే ఫిలాసఫీపై టిబెటన్ పండితుడు-యోగి లామా సోంగ్‌ఖాపా ప్రైమర్.

ఇంకా నేర్చుకో