మెడిసిన్ బుద్ధుడు

మెడిసిన్ బుద్ధ, వైద్యం మరియు ఔషధం యొక్క బుద్ధ గురించి తెలుసుకోండి, దీని అభ్యాసాలు మరణ సమయంలో కూడా ఉపయోగపడతాయి.

ఉపవర్గాలు

విశ్వం యొక్క పెయింటెడ్ ప్రాతినిధ్యంలో మెడిసిన్ బుద్ధుడు.

మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2000

మెడిసిన్ బుద్ధ అభ్యాసం మరియు అతని పన్నెండు గొప్ప ప్రమాణాల వివరణ.

వర్గాన్ని వీక్షించండి
నీలి మందు బుద్ధుడు కుడిచేతిని మోకాలిపై చాచి ఎడమచేతితో అమృతంతో కూడిన భిక్ష గిన్నె పట్టుకొని ఉన్నాడు.

మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2016

మెడిసిన్ బుద్ధ అభ్యాసంపై వ్యాఖ్యానం మరియు శాంతిదేవ యొక్క 8వ అధ్యాయం బోధిసత్వ కార్యాలలో పాల్గొనడం.

వర్గాన్ని వీక్షించండి
బ్లూ మెడిసిన్ బుద్ధుని చుట్టూ ఇతర ఏడు ఔషధ బుద్ధులు ఉన్నాయి.

మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2021

మెడిసిన్ బుద్ధ అభ్యాసంపై వ్యాఖ్యానం మరియు స్నేహితుడికి నాగార్జున లేఖ.

వర్గాన్ని వీక్షించండి
మెడిసిన్ బుద్ధ తంగ్కా చుట్టూ కాంతి మరియు పుష్పాల సమర్పణలు ఉన్నాయి.

మెడిసిన్ బుద్ధ వింటర్ రిట్రీట్ 2007-08

లాంగ్ రిట్రీట్ సెట్టింగ్‌లో మెడిసిన్ బుద్ధ సాధన ఎలా చేయాలి.

వర్గాన్ని వీక్షించండి

మెడిసిన్ బుద్ధలో అన్ని పోస్ట్‌లు

విశ్వం యొక్క పెయింటెడ్ ప్రాతినిధ్యంలో మెడిసిన్ బుద్ధుడు.
మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2000

మెడిసిన్ బుద్ధ అభ్యాసానికి పరిచయం

మన మనస్సు మన శరీరానికి మరియు ఆరోగ్యానికి అనేక విధాలుగా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. మనం రూపాంతరం చెందినప్పుడు...

పోస్ట్ చూడండి
విశ్వం యొక్క పెయింటెడ్ ప్రాతినిధ్యంలో మెడిసిన్ బుద్ధుడు.
మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2000

మెడిసిన్ బుద్ధుని ప్రతిజ్ఞలను ధ్యానించడం

బుద్ధిగల జీవులకు ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకు బోధిసత్వాలు చేసిన వాగ్దానాన్ని గురించి ఆలోచించడం వల్ల మన మనస్సును వారి...

పోస్ట్ చూడండి
విశ్వం యొక్క పెయింటెడ్ ప్రాతినిధ్యంలో మెడిసిన్ బుద్ధుడు.
మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2000

మెడిసిన్ బుద్ధ ప్రతిజ్ఞ 1-3

మెడిసిన్ బుద్ధుని 12 ప్రమాణాలలో మొదటి మూడింటిని వివరించడం. మన శక్తిని పునరుద్దరిస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
విశ్వం యొక్క పెయింటెడ్ ప్రాతినిధ్యంలో మెడిసిన్ బుద్ధుడు.
మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2000

మెడిసిన్ బుద్ధ ప్రతిజ్ఞ 4

సమాజంలోని తప్పుడు అభిప్రాయాలపై వ్యాఖ్యానం మన స్వంత ప్రతికూల లక్షణాలను సమర్థించుకోవడానికి సృష్టించబడింది.

పోస్ట్ చూడండి
విశ్వం యొక్క పెయింటెడ్ ప్రాతినిధ్యంలో మెడిసిన్ బుద్ధుడు.
మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2000

మెడిసిన్ బుద్ధ ప్రతిజ్ఞ 5-7

మంచి నైతిక క్రమశిక్షణను కొనసాగించడం మరియు ఇతరుల బాధల పట్ల జాలి చూపడం అంటే ఏమిటో వివరించడం.

పోస్ట్ చూడండి
విశ్వం యొక్క పెయింటెడ్ ప్రాతినిధ్యంలో మెడిసిన్ బుద్ధుడు.
మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2000

మెడిసిన్ బుద్ధ ప్రతిజ్ఞ 8

సమాజంలో స్త్రీల పరిస్థితి కష్టాలపై చర్చ, బలహీన స్థానాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు విస్తరించడం.…

పోస్ట్ చూడండి
విశ్వం యొక్క పెయింటెడ్ ప్రాతినిధ్యంలో మెడిసిన్ బుద్ధుడు.
మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2000

మెడిసిన్ బుద్ధ ప్రతిజ్ఞ 9-12

ప్రతిజ్ఞలు మనం ఎలా వ్యవహరించాలని ఎంచుకున్నామో దానికి సంబంధించినవి ఎలా ఉన్నాయో ప్రతిబింబిస్తుంది. నైపుణ్యం గల మార్గాలు...

పోస్ట్ చూడండి
నీలి మందు బుద్ధుడు కుడిచేతిని మోకాలిపై చాచి ఎడమచేతితో అమృతంతో కూడిన భిక్ష గిన్నె పట్టుకొని ఉన్నాడు.
మరణిస్తున్న మరియు మరణించిన వారికి సహాయం చేయడం

మరణించినవారికి మెడిసిన్ బుద్ధ సాధన

ఇటీవల మరణించిన వారి కోసం మెడిసిన్ బుద్ధ అభ్యాసం ప్రామాణిక అభ్యాసానికి కొద్దిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. అందమైన విజువలైజేషన్స్…

పోస్ట్ చూడండి