ఆర్డినేషన్ కోసం సిద్ధమవుతున్నారు

ఆర్డినేషన్ కోసం సిద్ధమవుతున్న అన్ని పోస్ట్‌లు

ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం
ఆర్డినేషన్ కోసం సిద్ధమవుతున్నారు

Vorbereitung బొచ్చు డై ఆర్డినేషన్

రిఫ్లెక్టోనెన్ ఫర్ వెస్ట్లర్, డెర్ టిబెటిస్చ్-బౌద్ధిస్చెన్ ట్రెడిషన్ ఎర్వాగెన్‌లో డై ఎయిన్ మొనాస్టిస్చే ఆర్డినేషన్

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్డినేషన్ కోసం సిద్ధమవుతున్న పుస్తకం యొక్క ముఖచిత్రం.
ఆర్డినేషన్ కోసం సిద్ధమవుతున్నారు

చదవమని సూచించారు

ఆర్డినేషన్, వినయ మరియు సన్యాస జీవితం గురించి సిఫార్సు చేయబడిన పుస్తకాల జాబితా.

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్డినేషన్ కోసం సిద్ధమవుతున్న పుస్తకం యొక్క ముఖచిత్రం.
ఆర్డినేషన్ కోసం సిద్ధమవుతున్నారు

సరైన సమయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు

కొన్నిసార్లు నియమింపబడటానికి ముందు ఒకరి సమయాన్ని వెచ్చించడం మరియు నిజమైన ప్రేరణను అభివృద్ధి చేయడం చాలా ముఖ్యం.

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్డినేషన్ కోసం సిద్ధమవుతున్న పుస్తకం యొక్క ముఖచిత్రం.
ఆర్డినేషన్ కోసం సిద్ధమవుతున్నారు

ఆత్మకథ రాయడం

ఒకరి గతం గురించిన కొన్ని ప్రతిబింబాలు ఆర్డినేషన్ గురించి ఒకరి నిర్ణయానికి మద్దతు ఇవ్వవచ్చు.

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్డినేషన్ కోసం సిద్ధమవుతున్న పుస్తకం యొక్క ముఖచిత్రం.
ఆర్డినేషన్ కోసం సిద్ధమవుతున్నారు

సలహాల దండ

ఆర్డినేషన్ గురించి అనుభవజ్ఞుడైన పాశ్చాత్య సన్యాసిని నుండి సలహా.

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్డినేషన్ కోసం సిద్ధమవుతున్న పుస్తకం యొక్క ముఖచిత్రం.
ఆర్డినేషన్ కోసం సిద్ధమవుతున్నారు
  • ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం భిక్షు గెందున్ రింపోచె

సమస్త జీవుల మేలు కోసం

శంఖం చాలా ముఖ్యమైనది ఎందుకంటే ఇది అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా ధర్మానుభవం యొక్క మన్నికను నిర్ధారిస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్డినేషన్ కోసం సిద్ధమవుతున్న పుస్తకం యొక్క ముఖచిత్రం.
ఆర్డినేషన్ కోసం సిద్ధమవుతున్నారు
  • ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం భిక్షు థిచ్ నత్ హన్హ్

పశ్చిమాన సన్యాసిగా ఉండటం

మనస్ఫూర్తిగా ఆచరించడం వల్ల అనారోగ్యం లేని ఆనందంలో మనల్ని నడిపిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి