సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2010

బుద్ధుని జీవితం, సన్యాసం స్వీకరించిన తర్వాత ఏమి మారుతుంది మరియు సన్యాసుల సమాజ జీవితం.

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడంలో అన్ని పోస్ట్‌లు 2010

2010 సన్యాస జీవితాన్ని అన్వేషించడం యొక్క సంతోషకరమైన సమూహ ఫోటో.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2010

సన్యాసుల వాతావరణంలో నివసిస్తున్నారు

2010 ఎక్స్‌ప్లోరింగ్ మోనాస్టిక్ లైఫ్ ప్రోగ్రామ్‌ను ప్రారంభించడం, దీని యొక్క ఆచరణాత్మక అంశాలపై చర్చతో…

పోస్ట్ చూడండి
కాగితంపై వ్రాసిన నాలుగు గొప్ప సత్యాల వచనం
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2010

సన్యాసుల వాతావరణంలో ప్రేరణ

సన్యాసుల మార్గంలో జీవించేటప్పుడు మనం ఏ విధమైన మనస్సును పెంపొందించుకోవాలనుకుంటున్నామో పరిశీలించడం…

పోస్ట్ చూడండి
బుద్ధుని జీవిత కథ అనే సంకేతంతో ఉన్న బుద్దుని నల్లని విగ్రహం
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2010

బుద్ధుని జీవితం

ఆనందం కోసం బాహ్య విషయాలపై ఆధారపడకుండా బాధల నుండి విముక్తి పొందడం ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి
బుద్ధుని ఫోటో ఐదుగురు సన్యాసుల సమూహానికి నాలుగు గొప్ప సత్యాల గురించి తన మొదటి ఉపన్యాసం చేస్తుంది
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2010

బుద్ధుని జీవితమే ఉదాహరణ

మా కమ్యూనికేషన్ శైలులను ప్రభావితం చేసే వివిధ ప్రవర్తనా విధానాలు; బుద్ధుని జీవితాన్ని ఉదాహరణగా ఉపయోగించడం…

పోస్ట్ చూడండి
మధ్యవర్తిత్వ స్థితిలో కూర్చున్న వ్యక్తి.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2010

నైతిక ప్రవర్తన

సమాజంలో సన్యాసుల సంఘ మరియు సన్యాసుల ఆచారాల యొక్క ప్రయోజనాల వివరణ.

పోస్ట్ చూడండి
చాలా టిబెటన్ సన్యాసులు, సన్యాసినులు మరియు వారి కుటుంబాల ఫోటో.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2010

సంఘం మరియు ఆరు సామరస్యాలు

ఇతరులు ఎదగడం మరియు మారడం మరియు వారి వస్తువులతో పని చేయడం మనం చూసే ప్రదేశం, మరియు...

పోస్ట్ చూడండి
ఒక చిన్న అనుభవం లేని వ్యక్తి కాగితం ముక్కను పట్టుకున్నాడు.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2010

సన్యాస జీవితంలో మార్పులు: ధైర్యం

ఇతరులకు ప్రయోజనం చేకూర్చడానికి కట్టుబడి, భౌతికవాద వినియోగదారువాదం నుండి మరియు తక్షణ స్వీయ-తృప్తికి దూరంగా ఉండాలి.

పోస్ట్ చూడండి
చేతిలో ధూపం పట్టుకున్న టిబెటన్ సన్యాసి.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2010

సన్యాసుల జీవిత మార్పులు: సంబంధాలు

దీర్ఘకాలం పాటు జ్ఞానంతో తన పట్ల మరియు ఇతరుల పట్ల కరుణను పెంపొందించుకోవడం. పని చేయడం నేర్చుకోవడం…

పోస్ట్ చూడండి
చర్చలో EML పాల్గొనేవారు మరియు అబ్బే సంఘా.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2010

సన్యాస జీవితం యొక్క అంశాలు

ఆలోచన పరివర్తన సాధనగా సన్యాసం యొక్క ప్రయోజనాన్ని పొందడానికి మనకు అవసరం…

పోస్ట్ చూడండి