మంజుశ్రీ వింటర్ రిట్రీట్ 2015

రిట్రీట్ సెట్టింగ్‌లో మంజుశ్రీ ప్రాక్టీస్ ఎలా చేయాలి.

మంజుశ్రీ వింటర్ రిట్రీట్ 2015లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

మంజుశ్రీ వింటర్ రిట్రీట్ 2015

తిరోగమనం యొక్క అరుదు

తిరోగమనం చేయడానికి ఆసక్తి మరియు అవకాశాన్ని కలిగి ఉండటం యొక్క అరుదైన మరియు విలువైనతను అభినందిస్తూ, మరియు వదిలివేయడం…

పోస్ట్ చూడండి
మంజుశ్రీ వింటర్ రిట్రీట్ 2015

తిరోగమనం అంటే ఏమిటి?

తిరోగమనం యొక్క అర్థం పరిపూర్ణ బాహ్య వాతావరణాన్ని కనుగొనడం కాదు, కానీ దాని నుండి వెనక్కి తగ్గడం…

పోస్ట్ చూడండి
మంజుశ్రీ వింటర్ రిట్రీట్ 2015

తిరోగమనం చేయడానికి ప్రేరణ

సంతోషకరమైన ప్రయత్నాన్ని మరియు ఉపయోగాన్ని పెంపొందించడంలో మాకు సహాయపడటానికి ధర్మ ప్రేరణను సెట్ చేయడం యొక్క ప్రాముఖ్యత…

పోస్ట్ చూడండి
మంజుశ్రీ వింటర్ రిట్రీట్ 2015

జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడం

తిరోగమనంలో ఉన్నప్పుడు మన తప్పుడు అభిప్రాయాలను ఎదుర్కోవడానికి జ్ఞానాన్ని ఎలా పెంపొందించుకోవాలో సలహా.

పోస్ట్ చూడండి
మంజుశ్రీ వింటర్ రిట్రీట్ 2015

దిహ్ అంటే ఏమిటి?

విత్తన అక్షరాల యొక్క అర్థం మరియు ప్రయోజనం యొక్క వివరణ. ఏమి ఆలోచించాలి…

పోస్ట్ చూడండి
మంజుశ్రీ వింటర్ రిట్రీట్ 2015

నాలుగు మరాస్

యమంతక నాశనం చేసే నాలుగు మారాలను వివరిస్తూ: బాధలు, కలుషిత సంకలనాలు, మరణం మరియు కొడుకు…

పోస్ట్ చూడండి
మంజుశ్రీ వింటర్ రిట్రీట్ 2015

మా రెండేళ్ళ మనసు

మధ్యలో మనపైకి వచ్చే స్వీయ-కేంద్రీకృత మనస్సుతో ఎలా పని చేయాలి…

పోస్ట్ చూడండి
మంజుశ్రీ వింటర్ రిట్రీట్ 2015

అశాశ్వతాన్ని ధ్యానించడం

అశాశ్వతాన్ని ధ్యానించడం శూన్యతను అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు ఎలా సహాయపడుతుంది.

పోస్ట్ చూడండి