ఎనిమిది ప్రమాదాలు

తారా మనల్ని బాధల నుండి ఎలా కాపాడుతుందో చిన్న చర్చలు.

ఎయిట్ డేంజర్స్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

ఎనిమిది ప్రమాదాలు

గర్వించే సింహం

అహంకారం తనను తాను ఉన్నతంగా లేదా తక్కువ అని భావించడం ద్వారా స్వీయ భావన నుండి వస్తుంది. నిజం...

పోస్ట్ చూడండి
ఎనిమిది ప్రమాదాలు

కోపం యొక్క అగ్ని

ఒక వస్తువుపై తగని శ్రద్ధ నుండి కోపం పుడుతుంది-వాటిని తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడం మరియు కథనాలను సృష్టించడం లేదు...

పోస్ట్ చూడండి
ఎనిమిది ప్రమాదాలు

కోపంతో పని చేస్తున్నారు

కోపంతో ప్రేరేపించబడి, బాధను మాత్రమే కలిగించే అనేక హానికరమైన చర్యలను చేస్తాము. ప్రధాన కారణం…

పోస్ట్ చూడండి
ఎనిమిది ప్రమాదాలు

అజ్ఞానపు ఏనుగు

ఇంద్రియ సుఖాల మత్తు వల్ల మన కర్మల ఫలితాలు మనకు తెలియకుండా పోతాయి.

పోస్ట్ చూడండి
ఎనిమిది ప్రమాదాలు

కర్మ పట్ల గౌరవాన్ని పెంపొందించడం

కారణం మరియు ప్రభావం గురించి సరైన అవగాహన లేకుంటే మన చర్యలు అజ్ఞానానికి దారితీస్తాయి...

పోస్ట్ చూడండి
ఎనిమిది ప్రమాదాలు

అసూయ పాము

ఇతరుల అదృష్టాన్ని తట్టుకోలేక, అసూయను అనుభవిస్తాము, ఇది నొప్పిని కలిగిస్తుంది మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
ఎనిమిది ప్రమాదాలు

ఇతరుల సంతోషంలో ఆనందిస్తారు

ఇతరుల అదృష్టాన్ని మరియు శ్రేష్ఠతను చూసి సంతోషించడం మన మనస్సులను అసూయ నుండి ఉపశమనం చేస్తుంది మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
ఎనిమిది ప్రమాదాలు

తప్పుడు అభిప్రాయాల దొంగలు

తప్పుడు అభిప్రాయాలు మన పుణ్యాన్ని అపహరించే దొంగల లాంటివి. మా చర్యలు ఉన్నాయని నమ్మడం లేదు…

పోస్ట్ చూడండి
ఎనిమిది ప్రమాదాలు

సంపూర్ణవాదం మరియు నిహిలిజం యొక్క ప్రమాదాలు

నిహిలిజం మరియు నిరంకుశవాదం యొక్క తప్పుడు అభిప్రాయాలు మరియు అవి మన నైతిక ప్రవర్తనను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయి.

పోస్ట్ చూడండి
ఎనిమిది ప్రమాదాలు

లోపము యొక్క గొలుసు

మన పరిస్థితి ఏమిటనే వాస్తవిక దృక్పథాన్ని మనం పెంపొందించుకోవాలి—చక్రీయ బంధంతో…

పోస్ట్ చూడండి