ది సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్

ఔదార్యం, నైతిక ప్రవర్తన, దృఢత్వం, సంతోషకరమైన ప్రయత్నం, ఏకాగ్రత మరియు జ్ఞానాన్ని పెంపొందించడం నేర్చుకోండి.

సంబంధిత సిరీస్

మెడిటేషన్ హాల్‌లో బోధిస్తున్నప్పుడు గెషే దాదుల్ నమ్‌గ్యాల్ చిరునవ్వు నవ్వుతున్నారు.

గెషే గెషే టెన్జిన్ చోద్రక్ (దందుల్ నామ్‌గ్యాల్) (2018)తో ఆరు పరిపూర్ణతలను సాధన చేయడం

గెషే టెన్జిన్ చోద్రక్ (దమ్‌దుల్ నమ్‌గ్యాల్) శ్రావస్తి అబ్బేలో దాతృత్వం, నైతిక ప్రవర్తన, ధైర్యం, సంతోషకరమైన ప్రయత్నం, ఏకాగ్రత మరియు జ్ఞానం యొక్క ఆరు పరిపూర్ణతలపై బోధిస్తారు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి
ఇద్దరు మహిళలు చేతితో తయారు చేసిన స్ప్రింగ్ రోల్స్‌ను అందిస్తారు.

టేకింగ్ డిలైట్ ఇన్ గివింగ్ రిట్రీట్ (క్యాజిల్ రాక్ 2009)

క్లౌడ్ మౌంటైన్ రిట్రీట్ సెంటర్‌లో మార్చి 18-21, 22లో అందించబడిన నాగార్జున యొక్క మధ్య మార్గంలో 2009వ అధ్యాయం ఆధారంగా దాతృత్వం యొక్క పరిపూర్ణతపై బోధనలు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి
పూజ్యుడు థబ్టెన్ చోడ్రాన్ బోధిస్తున్నప్పుడు ధర్మ పుస్తకాన్ని పట్టుకున్నాడు.

ది సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్ (2021–ప్రస్తుతం)

నాగార్జున యొక్క సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్ ఆధారంగా కొనసాగుతున్న బోధనలు, జ్ఞాన సూత్రం యొక్క గొప్ప పరిపూర్ణతపై ఆర్య నాగార్జున యొక్క ఎక్సెజెసిస్ యొక్క 17-30 అధ్యాయాల అనువాదం.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి

ది సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

ది సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్

దాతృత్వం యొక్క పరిపూర్ణత: నిర్భయంగా ఇవ్వడం

సాంప్రదాయిక విశ్లేషణతో నైతిక మరియు ధర్మబద్ధమైన ప్రవర్తనకు మద్దతు ఇవ్వడం మరియు అత్యంత విలువైన ఆస్తులు కూడా దాతృత్వం...

పోస్ట్ చూడండి
ది సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్

దాతృత్వం యొక్క పరిపూర్ణత: మన విశ్వాన్ని అందిస్తోంది

"నేను," "నా" మరియు "నాది" అనే భావనలు దాతృత్వాన్ని ఎలా అడ్డుకుంటాయి. మండల నైవేద్యం ఎలా ఉంది...

పోస్ట్ చూడండి