చెన్రెజిగ్ వింటర్ రిట్రీట్ 2006-07

చెన్‌రెజిగ్‌పై ధ్యానం చేయడం మరియు బోధిసిట్టా మరియు శూన్యత గురించి మన అవగాహనను ఎలా పెంచుకోవాలి.

సంబంధిత సిరీస్

సూర్యకాంతి అటవీ స్కైలైట్ గుండా వెళుతుంది, క్రింద ఫెర్న్‌లను ప్రకాశిస్తుంది.

ఎసెన్స్ ఆఫ్ రిఫైన్డ్ గోల్డ్ (2007-08)

మూడవ దలైలామాచే శుద్ధి చేయబడిన బంగారం యొక్క సారాంశంపై బోధనలు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి

Chenrezig వింటర్ రిట్రీట్ 2006-07లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

సోనమ్ గ్యాత్సో మూడవ దలైలామా
చెన్రెజిగ్ వింటర్ రిట్రీట్ 2006-07

శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

ధ్యానం యొక్క లామ్రిమ్ సంప్రదాయంపై ఒక గ్రంథం, దీనిని "స్టేజెస్ ఆన్ ది...

పోస్ట్ చూడండి
మంచుతో కప్పబడిన చెట్టు కింద కువాన్ యిన్ రాతి విగ్రహం.
చెన్రెజిగ్ వింటర్ రిట్రీట్ 2006-07

చెన్రెజిగ్ తిరోగమనం కోసం ప్రేరణ

మన ప్రేరణ చెన్‌రిజిగ్‌తో తిరోగమనం కోసం మన మనస్సును ఎలా సిద్ధం చేస్తుంది, దీని యొక్క అభివ్యక్తి…

పోస్ట్ చూడండి
మంచుతో కప్పబడిన చెట్టు కింద కువాన్ యిన్ రాతి విగ్రహం.
చెన్రెజిగ్ వింటర్ రిట్రీట్ 2006-07

శూన్యతపై ధ్యానానికి ప్రతిఘటన

తిరోగమన సమయంలో ప్రతిఘటన మరియు ఊహించని అంచనాలతో ఎలా పని చేయాలి. మనం ఎలా సన్నిహితంగా ఉన్నాం...

పోస్ట్ చూడండి
మంచుతో కప్పబడిన చెట్టు కింద కువాన్ యిన్ రాతి విగ్రహం.
చెన్రెజిగ్ వింటర్ రిట్రీట్ 2006-07

చెన్‌రెజిగ్‌కు ఆకర్షణను అభివృద్ధి చేయడం

విజువలైజేషన్ యొక్క ఉద్దేశ్యం. ఒకే సమయంలో మంత్రాన్ని ఎలా దృశ్యమానం చేయాలి మరియు జపించాలి.

పోస్ట్ చూడండి
మంచుతో కప్పబడిన చెట్టు కింద కువాన్ యిన్ రాతి విగ్రహం.
చెన్రెజిగ్ వింటర్ రిట్రీట్ 2006-07

ఆలోచన శిక్షణ యొక్క ఉద్దేశ్యం

మనం బుద్ధులతో ఎలా స్నేహం చేయవచ్చు మరియు అనిశ్చితి కాలాలను ఎలా నిర్వహించాలి.

పోస్ట్ చూడండి
మంచుతో కప్పబడిన చెట్టు కింద కువాన్ యిన్ రాతి విగ్రహం.
చెన్రెజిగ్ వింటర్ రిట్రీట్ 2006-07

ధ్యానాన్ని ఆసక్తికరంగా ఉంచడం ఎలా

బాధలు ఎలా అభివృద్ధి చెందుతాయి, స్పష్టత మరియు అవగాహన యొక్క అర్థం, వివరించడం వంటి అంశాలపై చర్చ…

పోస్ట్ చూడండి
మంచుతో కప్పబడిన చెట్టు కింద కువాన్ యిన్ రాతి విగ్రహం.
చెన్రెజిగ్ వింటర్ రిట్రీట్ 2006-07

ప్రాథమిక మంచితనం

బుద్ధ స్వభావం మరియు ప్రాథమిక మంచితనం మధ్య సంబంధం, కరుణను చూపించడానికి వివిధ మార్గాలు మరియు ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి
మంచుతో కప్పబడిన చెట్టు కింద కువాన్ యిన్ రాతి విగ్రహం.
చెన్రెజిగ్ వింటర్ రిట్రీట్ 2006-07

గుర్తింపులను సృష్టించడం

మన భావనలు మన వాస్తవికతను ఎలా సృష్టిస్తాయి; వ్యక్తిగత గుర్తింపుపై వేలాడదీయడం మనపై ఎలా ప్రభావం చూపుతుంది…

పోస్ట్ చూడండి
మంచుతో కప్పబడిన చెట్టు కింద కువాన్ యిన్ రాతి విగ్రహం.
చెన్రెజిగ్ వింటర్ రిట్రీట్ 2006-07

శూన్యతపై ధ్యానం

ఇతరులు మన గురించి ఏమనుకుంటున్నారో దానితో అనుబంధాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలి; కరుణపై ధ్యానం చేయడం మరియు...

పోస్ట్ చూడండి
మంచుతో కప్పబడిన చెట్టు కింద కువాన్ యిన్ రాతి విగ్రహం.
చెన్రెజిగ్ వింటర్ రిట్రీట్ 2006-07

బోధిసత్వ సాధన

బోధిసత్వుని మనస్సు; మరణం మరియు అశాశ్వతం గురించి ధ్యానం యొక్క ఉద్దేశ్యం; మేధస్సు పాత్ర...

పోస్ట్ చూడండి