జ్ఞాన రత్నాలు

ఏడవ దలైలామా కెల్సాంగ్ గ్యాత్సో ద్వారా 108 యాదృచ్ఛిక శ్లోకాలపై చిన్న ప్రసంగాలు.

రూట్ టెక్స్ట్

జ్ఞాన రత్నాలు గ్లెన్ హెచ్. ముల్లిన్ ద్వారా అనువదించబడింది నుండి అందుబాటులో ఉంది శంభాల ప్రచురణలు ఇక్కడ.

జెమ్స్ ఆఫ్ విజ్డమ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

జ్ఞాన రత్నాలు

నాంది: గురు మంజుశ్రీకి స్తోత్రం

ఆధ్యాత్మిక సలహాదారులకు నివాళులు మరియు ప్రశంసలు మరియు మార్గంలో వారు మనకు ఎలా సహాయం చేస్తారు అనేది ప్రారంభమవుతుంది…

పోస్ట్ చూడండి
జ్ఞాన రత్నాలు

శ్లోకం 1: సంసారం యొక్క రాజ్యాలు

చక్రీయ అస్తిత్వ రంగాల నుండి విముక్తి పొందడం ఎందుకు చాలా కష్టం? ఇది…

పోస్ట్ చూడండి
జ్ఞాన రత్నాలు

వచనం 3: కోపం యొక్క అగ్ని

అంటిపెట్టుకున్న అనుబంధం మన అధిక అంచనాలను అందుకోనప్పుడు కోపం మరియు బాధకు దారితీస్తుంది. ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి
జ్ఞాన రత్నాలు

వచనం 4: అజ్ఞానపు చీకటి

వస్తువులు ఎలా ఉంటాయో తెలియకపోవడం మరియు కర్మ మరియు దాని ప్రభావాల గురించి తెలియకపోవడం చీకటి లాంటిది...

పోస్ట్ చూడండి
జ్ఞాన రత్నాలు

వచనం 5: గర్వం యొక్క అడవి గుర్రం

అహంకారం మార్గంలో అడ్డంకిగా ఉంటుంది, మన ఆధ్యాత్మిక పురోగతిని అడ్డుకుంటుంది.

పోస్ట్ చూడండి
జ్ఞాన రత్నాలు

వచనం 6: కొంటె అపవాది, అసూయ

ఇతరుల సంతోషాన్ని భరించలేక, అసూయ మనల్ని ప్రయత్నించే వారికి హాని చేస్తుంది...

పోస్ట్ చూడండి
జ్ఞాన రత్నాలు

వచనం 7: ఆనందం మరియు శ్రేయస్సు యొక్క శత్రువులు

లోపభూయిష్టత మరియు కోపం వంటి బాధాకరమైన భావోద్వేగాలు మనకు కష్టాలను మాత్రమే తెస్తాయి, అయినప్పటికీ అవి తీసుకువస్తాయని మేము భావిస్తున్నాము…

పోస్ట్ చూడండి
జ్ఞాన రత్నాలు

వచనం 8: వ్యక్తిగత చిక్కుల జైలు

ప్రియమైనవారికి మరియు స్నేహితులకు అనుబంధం మన ఆధ్యాత్మిక ఆకాంక్షల నుండి మనల్ని దూరం చేసే బాధలను సృష్టిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
జ్ఞాన రత్నాలు

9వ వచనం: మనలను బంధించే గొలుసులు

మనం తిరోగమనానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అనుబంధం, అలవాటు ప్రవర్తనలు మరియు సందేహం మన అభ్యాసానికి ఆటంకం కలిగిస్తాయి.

పోస్ట్ చూడండి
జ్ఞాన రత్నాలు

10వ వచనం: స్నేహితులను తప్పుదారి పట్టించడం

తప్పుదారి పట్టించే స్నేహితులు దయగా కనిపిస్తారు కానీ మన నైతికత మరియు సూత్రాలకు దూరంగా మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తారు…

పోస్ట్ చూడండి
జ్ఞాన రత్నాలు

వచనం 11: తప్పుడు స్నేహితులు

మన స్వలాభం కోసం ఇతరులను ఉపయోగించడం, లేదా ఇతరులు తమ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించుకోవడం. ఎందుకు అని పరిశీలించండి...

పోస్ట్ చూడండి