మానవ జీవితం యొక్క సారాంశం

ప్రారంభ స్కోప్ ప్రాక్టీషనర్ యొక్క అభ్యాసాలపై లామా సోంగ్‌ఖాపా యొక్క వచనంపై చిన్న చర్చలు.

మానవ జీవితం యొక్క సారాంశంలో అన్ని పోస్ట్‌లు

నేపథ్యంలో పర్వతాలు ఉన్న సరస్సులో ఒంటరి వ్యక్తి కయాక్స్ చేస్తున్నాడు.
మానవ జీవితం యొక్క సారాంశం

మానవ జీవితం యొక్క సారాంశం

మన విలువైన మానవ జీవితాన్ని దేనికోసం ఉపయోగించుకోవాలో లామా త్సోంగ్‌ఖాపా రాసిన పద్యాలు…

పోస్ట్ చూడండి
మానవ జీవితం యొక్క సారాంశం

గందరగోళాన్ని అధిగమించడం

జె రిన్‌పోచే టెక్స్ట్‌పై కొత్త బోధనల శ్రేణి. దీని కోసం దృశ్యాన్ని సెట్ చేస్తోంది…

పోస్ట్ చూడండి
మానవ జీవితం యొక్క సారాంశం

తారా మాకు ఎలా సహాయం చేస్తుంది

ఆశ్రయం కోసం మనం తారను ఎందుకు ఆశ్రయిస్తాము మరియు ఆమె మాకు బోధించడం ద్వారా మాకు ఎలా సహాయం చేస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
మానవ జీవితం యొక్క సారాంశం

తారా విముక్తిపై ఆధారపడటం

తారా ఎందుకు నమ్మదగిన ఆశ్రయం మరియు లింగం యొక్క ప్రశ్న ఎలా అవుతుంది…

పోస్ట్ చూడండి
మానవ జీవితం యొక్క సారాంశం

మన అహంకారాన్ని చదును చేస్తోంది

ధర్మ బోధలను స్వీకరించడం మరియు బహిరంగంగా ఉండటం యొక్క ప్రాముఖ్యత, ప్రత్యేకించి అవి మనల్ని నెట్టివేసినప్పుడు…

పోస్ట్ చూడండి
మానవ జీవితం యొక్క సారాంశం

మన తెలివితేటలకు విలువనివ్వడం

ధర్మాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి మరియు ఆచరించడానికి మానవ మేధస్సును కలిగి ఉండటం చాలా అరుదు అని ఆలోచిస్తూ, మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
మానవ జీవితం యొక్క సారాంశం

జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకోవడంలో నిర్భయంగా ఉండడం

మన విలువైన మానవ జీవితం యొక్క విలువను అభినందిస్తూ, ముఖ్యంగా ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల పట్ల మన ఆసక్తిని గౌరవిస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
మానవ జీవితం యొక్క సారాంశం

ఆనందానికి కారణాలను సృష్టించడం

మన భవిష్యత్ ఆనందానికి కారణాలను సృష్టించే దీర్ఘకాలిక దృక్పథం మనకు ఎలా సహాయపడుతుంది...

పోస్ట్ చూడండి
మానవ జీవితం యొక్క సారాంశం

మరణం యొక్క నిశ్చయత

మరణం చుట్టూ మన తిరస్కారాన్ని అధిగమించడం మన జీవితాలను మరింత అర్ధవంతం చేయడానికి సహాయపడుతుంది.

పోస్ట్ చూడండి
మానవ జీవితం యొక్క సారాంశం

మా సంబంధాలను శుభ్రపరచడం

మరణం యొక్క ఖచ్చితత్వాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, మనం చనిపోయేలా చూసుకోవాలి…

పోస్ట్ చూడండి
మానవ జీవితం యొక్క సారాంశం

మరణాన్ని గుర్తుంచుకోవడం యొక్క ఉద్దేశ్యం

మన మరణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవడం యొక్క ఉద్దేశ్యం భయాన్ని కలిగించడం కాదని స్పష్టం చేస్తూ,…

పోస్ట్ చూడండి
మానవ జీవితం యొక్క సారాంశం

మరణానికి సిద్ధమవుతున్నారు

నిత్యం మన చుట్టూ జరుగుతున్న మరణాల గురించి ఆలోచించడం మనం సాధన చేయవలసిన హెచ్చరిక...

పోస్ట్ చూడండి