గురు పూజలో మార్గం యొక్క దశలు

నాల్గవ పంచన్ లామా ద్వారా గురు పూజ వచనంలో వివరించిన మార్గం యొక్క దశలపై చిన్న చర్చలు.

సంబంధిత సిరీస్

ప్రకాశవంతమైన నీలి ఆకాశానికి వ్యతిరేకంగా చెట్టుపై నారింజ శరదృతువు ఆకులు.

మార్గం యొక్క దశలు: మరణం మరియు అశాశ్వతం (2009)

మొదటి పంచన్ లామా లోబ్సాంగ్ చోకీ గ్యాల్ట్‌సేన్ ద్వారా గురు పూజ వచనం ఆధారంగా మరణం మరియు అశాశ్వతంపై చిన్న చర్చలు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి
ప్రకాశవంతమైన నీలి ఆకాశం క్రింద గడ్డి మైదానంలో మార్గం.

మార్గం యొక్క దశలు: నాలుగు గొప్ప సత్యాలు (2009)

మొదటి పంచన్ లామా లోబ్సాంగ్ చోకీ గ్యాల్ట్‌సేన్ ద్వారా గురు పూజ వచనం ఆధారంగా ఆర్యస్ కోసం నాలుగు సత్యాలపై చిన్న చర్చలు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి
తోట మంచంలో రెండు స్క్వాష్‌లు పెరుగుతాయి.

మార్గం యొక్క దశలు: కర్మ (2009)

మొదటి పంచన్ లామా లోబ్సాంగ్ చోకీ గ్యాల్ట్‌సేన్ ద్వారా గురు పూజ వచనం ఆధారంగా కర్మపై చిన్న చర్చలు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి
రెండు ధర్మ చక్రాల మధ్య బంగారు బుద్ధుని విగ్రహం.

మార్గం యొక్క దశలు: రెఫ్యూజ్ న్గోండ్రో (2009)

మొదటి పంచన్ లామా లోబ్సాంగ్ చోకీ గ్యాల్ట్‌సెన్ ద్వారా గురు పూజ వచనం ఆధారంగా ఆశ్రయం పొందే ప్రాథమిక అభ్యాసం (ngöndro) పై చిన్న చర్చలు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి

గురు పూజలో మార్గం యొక్క దశల్లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

గురు పూజలో మార్గం యొక్క దశలు

మరణం మరియు అశాశ్వతం గురించి ధ్యానం

మరణం మరియు అశాశ్వతంపై ధ్యానం యొక్క ప్రాముఖ్యత, తిరిగి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి ఇది ఎలా సహాయపడుతుంది...

పోస్ట్ చూడండి
గురు పూజలో మార్గం యొక్క దశలు

మరణం నిశ్చయమైనది

తొమ్మిది పాయింట్ల మరణ ధ్యానం గురించి చర్చించడం ప్రారంభించింది. మరణం గురించి ఆలోచించడం ఎలా ముఖ్యం మరియు ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి
గురు పూజలో మార్గం యొక్క దశలు

మరణ సమయం నిరవధికంగా ఉంటుంది

తొమ్మిది పాయింట్ల మరణ ధ్యానం యొక్క కొనసాగింపు, మన మరణ సమయం ఎలా నిరవధికంగా ఉంటుందో పరిశీలిస్తే,...

పోస్ట్ చూడండి
గురు పూజలో మార్గం యొక్క దశలు

మరణ సమయం మరియు సంబంధాలు

మన జీవితంలోని వ్యక్తులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, వారితో సంబంధంలో మనం సృష్టించే కర్మ, మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
గురు పూజలో మార్గం యొక్క దశలు

మరణ సమయం మరియు మన శరీరం

మన శరీరంతో ఆరోగ్యకరమైన సంబంధాన్ని పెంపొందించుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యత.

పోస్ట్ చూడండి
గురు పూజలో మార్గం యొక్క దశలు

మరణం మరియు ఆశ్రయం

మృత్యువు మరియు అశాశ్వతత గురించి ఆలోచించడం మనలను త్రిరత్నాలలో ఆశ్రయించేలా చేస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
గురు పూజలో మార్గం యొక్క దశలు

దురదృష్టకరమైన పునర్జన్మలు

దిగువ ప్రాంతాలపై బౌద్ధ బోధనలు ఆస్తిక మతాల నుండి ఎలా భిన్నంగా ఉంటాయి మరియు సృష్టించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత…

పోస్ట్ చూడండి
ఆశ్రయం Ngöndro

గురువును శరణువేడుతున్నారు

ప్రిలిమినరీ ప్రాక్టీస్ (ngöndro)లో భాగంగా గురువును ఎలా ఆశ్రయించాలి...

పోస్ట్ చూడండి
ఆశ్రయం Ngöndro

మెరిట్ ఫీల్డ్‌ను దృశ్యమానం చేయడం

ప్రాథమిక సాధనలో భాగంగా పవిత్ర జీవుల మెరిట్ ఫీల్డ్‌ను ఎలా దృశ్యమానం చేయాలి…

పోస్ట్ చూడండి
ఆశ్రయం Ngöndro

బుద్ధుని దృశ్యమానం చేయడం

లామా చోపా జోర్చ్ పూజ నుండి ఒక పద్యంపై వ్యాఖ్యానం ఎలా దృశ్యమానం చేయాలి…

పోస్ట్ చూడండి