వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005

సుదీర్ఘ తిరోగమన సెట్టింగ్‌లో వజ్రసత్వ సాధన ఎలా చేయాలి.

వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

2005లో వెనరబుల్ చోడ్రాన్ మరియు రిట్రీటెంట్స్ గ్రూప్ ఫోటో.
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005

కంటెంట్ మరియు క్రమశిక్షణతో కూడిన రిట్రీట్ మైండ్

మన ప్రవర్తనను చూసే ఆరోగ్యకరమైన మార్గాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి తిరోగమన సమయాన్ని ఉపయోగించడం. ది…

పోస్ట్ చూడండి
2005లో వెనరబుల్ చోడ్రాన్ మరియు రిట్రీటెంట్స్ గ్రూప్ ఫోటో.
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005

తిరోగమనం యొక్క ప్రారంభ అనుభవాలు

వివిధ మానసిక స్థితి మరియు చంచలమైన శక్తి ద్వారా పని చేయడం, మనం కదిలే విధానాన్ని మార్చడం…

పోస్ట్ చూడండి
2005లో వెనరబుల్ చోడ్రాన్ మరియు రిట్రీటెంట్స్ గ్రూప్ ఫోటో.
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005

దీక్ష మరియు ధ్యానం గురించి ప్రశ్నలు

లామా జోపా నుండి వజ్రసత్వ దీక్షను స్వీకరించినందుకు ఆనందిస్తున్నారు. ధ్యానంలోని వివిధ అంశాలను స్పష్టం చేస్తోంది...

పోస్ట్ చూడండి
2005లో వెనరబుల్ చోడ్రాన్ మరియు రిట్రీటెంట్స్ గ్రూప్ ఫోటో.
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005

కర్మను సృష్టించు, పుణ్యమును కూడబెట్టు, విరుగుడును ప్రయోగించు

తిరోగమనంలో కర్మ, శూన్యత, అనుబంధం యొక్క భావనలపై పని చేయడం. దేనికి సంబంధించిన విశ్లేషణాత్మక ధ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి
2005లో వెనరబుల్ చోడ్రాన్ మరియు రిట్రీటెంట్స్ గ్రూప్ ఫోటో.
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005

ఫిజికల్ జైలు వర్సెస్ సంసారిక్ జైలు

ఆహారం పట్ల మనస్సు యొక్క ప్రతిచర్యను గమనించడం. అనుబంధాన్ని చూడటం, అది మనల్ని ఎక్కడికి నడిపిస్తుందో చూడటం. పరిశీలిస్తోంది...

పోస్ట్ చూడండి
2005లో వెనరబుల్ చోడ్రాన్ మరియు రిట్రీటెంట్స్ గ్రూప్ ఫోటో.
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005

శుద్దీకరణ మరియు చర్చించలేనివి

ఏది శుద్ధి చేయబడుతుందో స్పష్టీకరణ. మేము నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఉపయోగించే ప్రమాణాలు: ఎంత తెలివైనవి...

పోస్ట్ చూడండి
2005లో వెనరబుల్ చోడ్రాన్ మరియు రిట్రీటెంట్స్ గ్రూప్ ఫోటో.
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005

ఆనందం మరియు ఆనందాలు

మనల్ని మనం నిజంగా ప్రేమించుకోవడం అంటే ఏమిటో విశ్లేషణ. ఆనందం అంటే ఏమిటి?

పోస్ట్ చూడండి
2005లో వెనరబుల్ చోడ్రాన్ మరియు రిట్రీటెంట్స్ గ్రూప్ ఫోటో.
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005

తిరోగమనం నుండి వచ్చిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు

నిస్వార్థతపై ప్రశ్నించే మార్గదర్శకత్వం. మూడు ఆభరణాలతో ఆశ్రయం పొందే భావనను వివరిస్తోంది. మరణంపై,…

పోస్ట్ చూడండి
2005లో వెనరబుల్ చోడ్రాన్ మరియు రిట్రీటెంట్స్ గ్రూప్ ఫోటో.
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005

తిరోగమనం తర్వాత జీవితం

అవాస్తవ ప్రపంచంలోకి సున్నితంగా తిరిగి వెళ్లడం, మంచి అలవాట్లను తిరిగి తీసుకురావడం మరియు కొనసాగించడం గురించి సలహా...

పోస్ట్ చూడండి
2005లో వెనరబుల్ చోడ్రాన్ మరియు రిట్రీటెంట్స్ గ్రూప్ ఫోటో.
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005

తిరోగమనం తర్వాత వివరణ

మూడు వాహనాలు, ఆశ్రయం యొక్క వాస్తవ వస్తువులు మరియు ప్రతి దానితో మనం ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటామో వివరిస్తూ.…

పోస్ట్ చూడండి