2019లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

పాళీ మరియు సంస్కృత సంప్రదాయాల ప్రకారం ప్రశాంతతను అభివృద్ధి చేయడానికి అవసరమైన పరిస్థితులు మరియు అడ్డంకులు.

కల్టివేటింగ్ కాన్‌సెంట్రేషన్ రిట్రీట్ 2019లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

2019లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

ఏకాగ్రతను పెంపొందించడానికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు

ఏకాగ్రతను పెంపొందించడానికి మరియు ధ్యానం యొక్క వస్తువును ఎంచుకోవడానికి అనుకూలమైన ఆరు పరిస్థితులు - గాని...

పోస్ట్ చూడండి
2019లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

ఇంద్రియ కోరిక మరియు దుర్మార్గం

నడక ధ్యాన సూచనలు, కూర్చున్న ధ్యాన భంగిమ మరియు ఏకాగ్రతను పెంపొందించడానికి మొదటి రెండు అవరోధాలు.

పోస్ట్ చూడండి
2019లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

బద్ధకం, నిద్రలేమి, చంచలత్వం, పశ్చాత్తాపం

ఏకాగ్రతను పెంపొందించడానికి మూడవ మరియు నాల్గవ అవరోధం: బద్ధకం మరియు నిద్రలేమి, మరియు విరామం మరియు పశ్చాత్తాపం.

పోస్ట్ చూడండి
2019లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

సందేహం

ఏకాగ్రతను పెంపొందించడానికి ఐదవ అవరోధం, మరియు పాళీ సంప్రదాయం నుండి బోధనలను మచ్చిక చేసుకోవడంపై...

పోస్ట్ చూడండి
2019లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

నిరంతర శ్రద్ధ యొక్క దశలు

ప్రశాంతత లేదా ప్రశాంతతని పెంపొందించడానికి ముందు నిరంతర శ్రద్ధ యొక్క తొమ్మిది దశలు.

పోస్ట్ చూడండి