దుఃఖంతో వ్యవహరించడం

మేము ఊహించని మరియు అవాంఛిత మార్పులను ఎదుర్కొన్నప్పుడు దుఃఖించే ప్రక్రియ ద్వారా పని చేయడానికి సాధనాలు.

శోకంతో వ్యవహరించడంలో అన్ని పోస్ట్‌లు

దుఃఖంతో వ్యవహరించడం

మీ ఆధ్యాత్మిక గురువు ఉత్తీర్ణతతో సాధన

మన ధర్మ సాధనలో ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క ఉత్తీర్ణతను ఎలా తీసుకోవాలో సలహా.

పోస్ట్ చూడండి
దుఃఖంతో వ్యవహరించడం

లామా జోపా రిన్‌పోచేకి నివాళి

ఆధ్యాత్మిక గురువుల నుండి పాఠాలు మరియు ఆధ్యాత్మిక గురువు పాస్ అయిన తర్వాత విద్యార్థులకు సలహాలు.

పోస్ట్ చూడండి
ఎవరో మరొకరి చేతిని సహాయక సంజ్ఞలో పట్టుకుంటున్నారు.
దుఃఖంతో వ్యవహరించడం

దుఃఖిస్తున్నవారికి ఓదార్పు

గౌరవనీయులైన చోనీ ఒక స్నేహితుడు సహాయం చేయగల కొన్ని మార్గాలను పరిశీలిస్తాడు…

పోస్ట్ చూడండి
సరస్సు రేవుపై నిలబడి ఉన్న వ్యక్తి.
దుఃఖంతో వ్యవహరించడం

నష్టాలతో జీవిస్తున్నారు

మార్పు అనేది మన ఉనికి యొక్క వాస్తవికత కానీ అది జరిగినప్పుడు మనం షాక్ అవుతాము. పరిశీలిస్తోంది...

పోస్ట్ చూడండి
దుఃఖంతో వ్యవహరించడం

ఒక బిడ్డ మరణం

ప్రియమైన వ్యక్తి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు బాధలో ఉన్న మనస్సుతో పని చేసే మార్గాలు...

పోస్ట్ చూడండి
దుఃఖంతో వ్యవహరించడం

మరణం మరియు మరణంపై

మన దుఃఖాన్ని నిర్వహించేటప్పుడు మరణించే ప్రక్రియ ద్వారా మన ప్రియమైన వారిని ఎలా ఆదుకోవాలి మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
మేసన్ కూజాలో తెల్లటి లిలక్‌ల గుత్తి.
దుఃఖంతో వ్యవహరించడం

నా తల్లి కోసం ఒక ప్రార్థన

ప్రియమైన వ్యక్తిని కోల్పోవడం బాధాకరం. దీనితో నొప్పిని తగ్గించడంలో సహాయపడండి…

పోస్ట్ చూడండి
పూజ్యమైన చోడ్రాన్ జపించడంలో తిరోగమనంలో ముందున్నాడు.
దుఃఖంతో వ్యవహరించడం

దుఃఖంతో వ్యవహరిస్తున్నారు

దుఃఖానికి గల కారణాలను అన్వేషించడం మరియు దుఃఖించే ప్రక్రియ ద్వారా ఎలా పని చేయాలో.

పోస్ట్ చూడండి