ఆత్మహత్య తర్వాత వైద్యం

ప్రియమైన వ్యక్తి ఆత్మహత్య నుండి కోలుకోవడానికి మరియు దుఃఖాన్ని మార్చడానికి మద్దతు.

ఆత్మహత్య తర్వాత వైద్యంలోని అన్ని పోస్ట్‌లు

ఆత్మహత్య తర్వాత వైద్యం

ఆత్మహత్యల నివారణ అవగాహన నెల: సెప్టెంబర్ 2019

ఆత్మహత్య మరణాలను నివారించడంలో వాషింగ్టన్ రాష్ట్రం చురుకుగా ఉంది. వెనరబుల్ చోడ్రాన్ సమాచారాన్ని పంచుకున్నారు…

పోస్ట్ చూడండి
ఆత్మహత్య తర్వాత వైద్యం

ఆత్మహత్యకు ప్రియమైన వ్యక్తిని కోల్పోవడం

వైద్యం గురించి ఆమె ఇచ్చిన మునుపటి కాన్ఫరెన్స్ ప్రసంగాన్ని మళ్లీ సందర్శించమని విద్యార్థి చేసిన అభ్యర్థనకు ప్రతిస్పందన…

పోస్ట్ చూడండి
మనిషి నోట్‌బుక్‌లో వ్రాస్తున్నాడు.
జైలు కవిత్వం

ఒక ఆత్మహత్య

జైలులో ఉన్న వ్యక్తి తన బంధువు మరణం గురించి తెలుసుకుంటాడు.

పోస్ట్ చూడండి
ఆత్మహత్య తర్వాత వైద్యం

ఆత్మహత్య చేసుకున్న వ్యక్తికి మద్దతు ఇవ్వడం

జాతీయ ఆత్మహత్య నివారణకు అనుగుణంగా, ఆత్మహత్యకు పాల్పడే వ్యక్తికి ఎలా మద్దతు ఇవ్వాలనే దానిపై మరింత...

పోస్ట్ చూడండి
ఆత్మహత్య తర్వాత వైద్యం

ఆత్మహత్యల నివారణపై అవగాహన కల్పించారు

సెప్టెంబరు 10న ఆత్మహత్య నిరోధక దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని పూజ్యమైన థబ్టెన్ చోడ్రాన్ వనరులను పంచుకున్నారు.

పోస్ట్ చూడండి
పూజ్యమైన చోడ్రాన్ బలిపీఠం ముందు ప్రార్థనలో కూర్చున్నాడు.
ఆత్మహత్య తర్వాత వైద్యం

కొడుకు ఆత్మహత్య చేసుకున్న వ్యక్తికి లేఖ

స్కిజోఫ్రెనియాతో బాధపడుతున్న తన కొడుకు ఆత్మహత్య చేసుకున్న తర్వాత కష్టమైన భావోద్వేగాలతో పనిచేస్తున్న విద్యార్థికి సలహా.

పోస్ట్ చూడండి
బయట సన్యాసులు మరియు సామాన్యుల సమూహం సమూహ చర్చను కలిగి ఉంది.
ఆత్మహత్య తర్వాత వైద్యం

ఆత్మహత్యకు ప్రియమైన వ్యక్తిని కోల్పోవడం

బాధాకరమైన అనుభవాన్ని ఒక కారణంగా మార్చడం ద్వారా ప్రియమైన వ్యక్తి ఆత్మహత్య నుండి స్వస్థత పొందడం…

పోస్ట్ చూడండి