2012లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

పాళీ మరియు సంస్కృత సంప్రదాయాల ప్రకారం ప్రశాంతతను మరియు వాటి విరుగుడులను అభివృద్ధి చేయడానికి ఆటంకాలు.

కల్టివేటింగ్ కాన్‌సెంట్రేషన్ రిట్రీట్ 2012లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

2012లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

ఏకాగ్రతను పెంపొందించుకోవడం అంతిమ లక్ష్యం

శమత ధ్యానం యొక్క దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనం మరియు ప్రతి ఒక్కరిపై సానుకూల ప్రభావాన్ని అన్వేషించడం.

పోస్ట్ చూడండి
2012లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

అవరోధాలు: కోరిక మరియు దుర్మార్గం

పూర్తి మేల్కొలుపును పొందడంలో అర్హత్‌లు మరియు బోధిసత్వాల మధ్య వ్యత్యాసం. ఇంద్రియ కోరిక యొక్క అవరోధాలు ...

పోస్ట్ చూడండి
2012లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

అడ్డంకులు: సందేహం

ప్రశాంతతను పెంపొందించడంలో బుద్ధిపూర్వకత అంటే ఏమిటి మరియు నిరోధించే ఐదవ అవరోధం యొక్క వివరణ…

పోస్ట్ చూడండి
2012లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

ఆరు షరతులు, ఐదు దోషాలు, ఎనిమిది విరుగుడులు

ఏకాగ్రత తిరోగమనం చేయడానికి ఆరు షరతులు, ప్రశాంతత ధ్యానాన్ని ప్రభావితం చేసే ఐదు లోపాలు మరియు…

పోస్ట్ చూడండి