థెరవాడ సంప్రదాయం

థేరవాద సంప్రదాయంలో భిక్షుణుల పరిస్థితి.

థెరవాడ సంప్రదాయంలో అన్ని పోస్ట్‌లు

భిక్షుణి ఆర్డినేషన్‌పై వివాదానికి సంబంధించిన కవర్.
థెరవాడ సంప్రదాయం

భిక్షుణి దీక్షపై వివాదం

భిక్షుణి సన్యాసం పునరుద్ధరణకు అనుకూలంగా మరియు వ్యతిరేకంగా ఉన్న వాదనలపై వివరణాత్మక పరిశీలన...

పోస్ట్ చూడండి
థెరవాడ సంప్రదాయం

ఆధ్యాత్మిక విముక్తి

బౌద్ధ సన్యాసినుల సంఘం, ఆర్డర్ ఆఫ్ సిలాధార, కోరుకునే మహిళలకు అవకాశాన్ని అందిస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
భిక్షుణి ఆర్డినేషన్ యొక్క చట్టబద్ధత కవర్.
థెరవాడ సంప్రదాయం

భిక్షుణి దీక్ష యొక్క చట్టబద్ధత

సన్యాసినులకు పూర్తి ఆర్డినేషన్ పునరుద్ధరణకు సంబంధించిన చట్టపరమైన సమస్యలను పరిశీలిస్తోంది.

పోస్ట్ చూడండి
తెల్లని కొవ్వొత్తిని వెలిగిస్తున్న చేతి.
థెరవాడ సంప్రదాయం

ఐదు పాయింట్లు

"వేర్ వీ ఆర్ నౌ" నుండి తీసుకోబడింది, అటవీ సంఘ పెద్దల మండలి ద్వారా ఒక లేఖ,...

పోస్ట్ చూడండి
శ్రావస్తి అబ్బేలో థేరవాడ భిక్షుణి దీక్షలో శంఖ యొక్క గ్రూప్ ఫోటో.
థెరవాడ సంప్రదాయం

థేరవాడలో భిక్షువులు

థేరవాద సంప్రదాయంలో భిక్షుణి దీక్ష యొక్క చెల్లుబాటును గుర్తించడం, సమయం మరియు స్థలం ద్వారా జరిగే సంఘటనలు,...

పోస్ట్ చూడండి
Ven. బౌద్ధ సన్యాసుల సమావేశంలో యేషే మరియు ఇతర సన్యాసినులు.
థెరవాడ సంప్రదాయం

సన్యాసులచే సన్యాసినుల సన్యాసం

భిక్షుని నియమావళి విధానంపై పాలీ కానన్‌లోని స్క్రిప్చరల్ సూచనలు.

పోస్ట్ చూడండి
ప్రార్థనలో ఉన్న యువ నూతన బౌద్ధ సన్యాసినుల సమూహం.
థెరవాడ సంప్రదాయం

థెరవాడలో భిక్షుణి దీక్ష పునరుద్ధరణ...

థెరవాడ భిక్షుణి సంఘ పునరుద్ధరణలో చట్టపరమైన మరియు నైతిక సమస్యలు ఉన్నాయి.

పోస్ట్ చూడండి
శ్రీలంక బౌద్ధ సన్యాసినులు ఒక స్థూపం వద్ద పుష్పాలను సమర్పించారు.
థెరవాడ సంప్రదాయం
  • ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం పూజ్యమైన ఒమల్పే శోభిత థెరో

థెరవాడ శ్రీలంకలోని భిక్షుని ఆదేశం

బుద్ధధర్మం మరియు సమాజానికి భిక్షుణుల ఔచిత్యం మరియు ప్రాముఖ్యత.

పోస్ట్ చూడండి
Ven. సామ్టెన్, వెన్. తర్ప మరియు వెన్. జిగ్మీ ఆనందంగా నవ్వుతోంది.
థెరవాడ సంప్రదాయం

అర్డినేషన్: బుద్ధుని నుండి శాక్యాధిత వారసత్వం

భిక్షుణి దీక్షను సజీవంగా ఉంచడం యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు సవాళ్లను పరిశీలించండి.

పోస్ట్ చూడండి