సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

"సెవెన్-పాయింట్ మైండ్ ట్రైనింగ్"పై నమ్ఖా పెల్ యొక్క వ్యాఖ్యానంపై బోధనలు ఆలోచన శిక్షణను మార్గం యొక్క దశలతో కలపడం.

రూట్ టెక్స్ట్

సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ ది లైబ్రరీ ఆఫ్ టిబెటన్ వర్క్స్ అండ్ ఆర్కైవ్స్ ప్రచురించిన నామ్-ఖా పెల్ ద్వారా ఈబుక్‌గా అందుబాటులో ఉంది Google Play ఇక్కడ.

సూర్య కిరణాల వంటి మైండ్ ట్రైనింగ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

మనస్సు శిక్షణ యొక్క ప్రయోజనాలు

అన్ని సమస్యలకు మరియు సంఘర్షణలకు స్వీయ-కేంద్రీకృతమే మూలం. ఇది మనకు నిజమైన శత్రువు, కాదు...

పోస్ట్ చూడండి
సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

ఆరు సన్నాహక పద్ధతులు

శరీరం మరియు మనస్సును సిద్ధం చేయడానికి మరియు అనుకూలతను సృష్టించడానికి ఆరు అభ్యాసాలు…

పోస్ట్ చూడండి
ఎండలో చేతులు పైకెత్తి నవ్వుతున్న మైత్రేయ బుద్ధుని విగ్రహం.
సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

మనస్సు శిక్షణ అభ్యాసాల వంశం

కెవిన్ కాన్లిన్ "ఎయిట్ వెర్సెస్ ఆఫ్ థాట్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్" మరియు టాంగ్లెన్ మెడిటేషన్ గురించి చర్చిస్తున్నాడు

పోస్ట్ చూడండి
ఎండలో చేతులు పైకెత్తి నవ్వుతున్న మైత్రేయ బుద్ధుని విగ్రహం.
సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

మన విలువైన మానవ జీవితంపై ధ్యానం

మన విలువైన వాటితో మనకు లభించిన ఎనిమిది స్వేచ్ఛలను ధ్యానించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు...

పోస్ట్ చూడండి
సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

విలువైన మానవ జీవితం అరుదైనది

అమూల్యమైన మానవ జీవితానికి కారణాలు మరియు పరిస్థితులను సృష్టించే అరుదైన విషయం గురించి చర్చ…

పోస్ట్ చూడండి
సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

తొమ్మిది పాయింట్ల మరణ ధ్యానానికి పరిచయం

తొమ్మిది పాయింట్ల మరణ ధ్యానానికి పరిచయం. మూడు పాయింట్ల రెండు సెట్లు కవర్ చేయబడ్డాయి…

పోస్ట్ చూడండి
సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

మరణం గురించి ఆలోచిస్తోంది

మరణం గురించి ఆలోచించడం మన స్నేహితులు, మన ఆస్తులు మరియు మన శరీరంతో ఆరోగ్యకరమైన సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవడంలో సహాయపడుతుంది.

పోస్ట్ చూడండి
సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

కర్మ యొక్క నాలుగు-అంశాల ఆలోచన

ప్రాథమిక లేదా సన్నాహక పద్ధతుల యొక్క అనేక రకాలు మరియు ప్రయోజనాలు. ఆలోచనలో నాలుగు అంశాలు...

పోస్ట్ చూడండి