వజ్రసత్వ నూతన సంవత్సర తిరోగమనం 2019-20

వజ్రసత్వ అభ్యాసం పది ధర్మాలలో నిమగ్నమవ్వకుండా ప్రతికూల కర్మలను శుద్ధి చేయడానికి ఎలా సహాయపడుతుంది.

వజ్రసత్వ నూతన సంవత్సర తిరోగమనం 2019-20లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

వజ్రసత్వ నూతన సంవత్సర తిరోగమనం 2019-20

వజ్రసత్వ దర్శనం

వజ్రసత్వ తిరోగమనానికి ఒక పరిచయం. వజ్రసత్త్వానికి సంబంధించిన మార్గదర్శక ధ్యానం, మరియు కొన్ని అంశాలను చర్చిస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ నూతన సంవత్సర తిరోగమనం 2019-20

కర్మ యొక్క సాధారణ లక్షణాలు

కర్మ యొక్క నాలుగు సాధారణ లక్షణాలు: కర్మ ఖచ్చితంగా ఉంది, అది విస్తరిస్తుంది, మనం ఏమి అనుభవిస్తాము…

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ నూతన సంవత్సర తిరోగమనం 2019-20

బాధలకు విరుగుడు మందులు ప్రయోగించడం

మన ప్రస్తుత పరిస్థితిని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ధర్మం మరియు అధర్మం గురించి నేరుగా తెలుసుకోవడం గుర్తుంచుకోవడం మరియు దరఖాస్తు చేయడం…

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ నూతన సంవత్సర తిరోగమనం 2019-20

పది ధర్మాలు లేనివి

వజ్రసత్వ మంత్రం యొక్క అర్థం మరియు 10 ధర్మం లేని వాటి యొక్క పండిన ఫలితాలను బోధించడం…

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ నూతన సంవత్సర తిరోగమనం 2019-20

నైతిక పతనాలను ఒప్పుకోవడం

స్వీయ-ద్వేషాన్ని అధిగమించడం మరియు ఇతరులపై కోపంతో పని చేయడం, 35కి వ్యాఖ్యానం ఇవ్వడం ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ నూతన సంవత్సర తిరోగమనం 2019-20

మేము ప్రతికూల కర్మను ఎలా సృష్టిస్తాము

35 బుద్ధ అభ్యాసంపై వ్యాఖ్యానాన్ని కొనసాగించడం, మేము ప్రతికూలంగా సృష్టించే మార్గాలను చర్చిస్తూ…

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ నూతన సంవత్సర తిరోగమనం 2019-20

ఒప్పుకోవడానికి సామూహిక కర్మ మరియు ప్రతికూలతలు

ఆచరణాత్మక ధ్యాన షెడ్యూల్‌ను ఎలా సెటప్ చేయాలి, సమూహ భాగస్వామ్యం నుండి మనం సృష్టించే కర్మ,...

పోస్ట్ చూడండి