2018లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

పూజ్యమైన సాంగ్యే ఖద్రో ప్రశాంతతను పెంపొందించడానికి గల అడ్డంకులు మరియు వాటి విరుగుడుల గురించి బోధిస్తారు.

కల్టివేటింగ్ కాన్‌సెంట్రేషన్ రిట్రీట్ 2018లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

2018లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

ప్రేరణ మరియు ధ్యానం

ప్రేరణ యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు ధ్యానం యొక్క ప్రయోజనం మరియు అభ్యాసం.

పోస్ట్ చూడండి
2018లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

ఏకాగ్రత యొక్క లక్షణాలు

బౌద్ధమతంలో ఏకాగ్రత ధ్యానం యొక్క స్థానం మరియు దాని ప్రత్యేక లక్షణాలు.

పోస్ట్ చూడండి
2018లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ మరియు ఇంద్రియ కోరిక

ఏకాగ్రత ధ్యానంలో మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ పాత్ర మరియు అడ్డంకితో ఎలా పని చేయాలి…

పోస్ట్ చూడండి
2018లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

దుర్మార్గం మరియు బద్ధకం

దుర్మార్గం మరియు బద్ధకం యొక్క అవరోధాలను గుర్తించడం మరియు విరుగుడులను ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి.

పోస్ట్ చూడండి
2018లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

అశాంతి, విచారం మరియు సందేహం

అశాంతి, పశ్చాత్తాపం మరియు భ్రమించిన సందేహం యొక్క అడ్డంకులను ఎలా గుర్తించాలి మరియు విరుగుడుగా దరఖాస్తు చేయాలి.

పోస్ట్ చూడండి
2018లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

ఐదు దోషాలు మరియు ఎనిమిది విరుగుడులు

ఏకాగ్రత ధ్యానం చేసేటప్పుడు తలెత్తే ఐదు దోషాలను ఎలా గుర్తించాలి మరియు ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి