అశాశ్వతంతో జీవించడం

మన స్వంత మరియు ఇతరుల వృద్ధాప్యం, అనారోగ్యం మరియు మరణం యొక్క అనుభవాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు ధర్మాన్ని వర్తింపజేయడం.

ఉపవర్గాలు

గోధుమ గడ్డి పొట్టు గాలికి వంగి ఉంటుంది.

దుఃఖంతో వ్యవహరించడం

మేము ఊహించని మరియు అవాంఛిత మార్పులను ఎదుర్కొన్నప్పుడు దుఃఖించే ప్రక్రియ ద్వారా పని చేయడానికి సాధనాలు.

వర్గాన్ని వీక్షించండి
నీలాకాశానికి వ్యతిరేకంగా పొద్దుతిరుగుడు సిల్హౌట్‌లు.

ఆత్మహత్య తర్వాత వైద్యం

ప్రియమైన వ్యక్తి ఆత్మహత్య నుండి కోలుకోవడానికి మరియు దుఃఖాన్ని మార్చడానికి మద్దతు.

వర్గాన్ని వీక్షించండి
ఒక పసుపు పువ్వు పడిపోతుంది.

మరణిస్తున్న మరియు మరణించిన వారికి సహాయం చేయడం

మన స్వంత మరణానికి సిద్ధపడడం మరియు మరణిస్తున్న ప్రక్రియలో ఇతరులకు సహాయం చేయడానికి మనం ఎలాంటి ప్రార్థనలు మరియు అభ్యాసాలను చేయవచ్చు.

వర్గాన్ని వీక్షించండి
ఫిర్ చెట్లతో కూడిన పచ్చని గడ్డి మైదానంలో సూర్యుడు ప్రకాశిస్తున్నాడు.

శాంతియుత జీవనం, శాంతియుతంగా మరణిస్తున్న తిరోగమనాలు

గౌరవనీయులైన సాంగ్యే ఖద్రో నేతృత్వంలోని మరణ సమయానికి ఎలా సిద్ధం కావాలనే దానిపై బహుళ-సంవత్సరాల వారాంతపు ఉపసంహరణల నుండి బోధనలు.

వర్గాన్ని వీక్షించండి

సంబంధిత సిరీస్

ఫిర్ చెట్ల వెనుక నుండి కాంతి వస్తుంది.

డెత్ అండ్ కేరింగ్ ఫర్ ది డైయింగ్ రిట్రీట్ (2010)

2010లో శ్రావస్తి అబ్బేలో డెత్ మరియు కేరింగ్ ఫర్ ది డైయింగ్ రిట్రీట్ సమయంలో ఇచ్చిన బోధనలు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి

అశాశ్వతతతో జీవించడంలో అన్ని పోస్ట్‌లు

గెషే టెన్జిన్ చోద్రాక్ (దాదుల్ నామ్‌గ్యాల్) నవ్వుతూ, ఒక నవ్వుతున్న విద్యార్థి నేపథ్యంలో ఖాతా అందిస్తున్నాడు.
అశాశ్వతంతో జీవించడం

ప్రశంసలతో గెషెలాకు

నేను గెషెలా గురించి చాలా ఆలోచిస్తున్నాను మరియు నేను కొన్నింటిని పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను…

పోస్ట్ చూడండి
దుఃఖంతో వ్యవహరించడం

సమస్యలను మార్గంగా మార్చడం

దుఃఖాన్ని బాధగా చూడవచ్చా, నాలుగు వక్రీకరించిన భావనలు మరియు ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి
అశాశ్వతంతో జీవించడం

జీవితం మరియు మరణం యొక్క విషయం

మన దైనందిన జీవితంలో మరణాన్ని ఎలా గుర్తుంచుకోవడం మనకు సహాయపడుతుంది మరియు ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి
శాంతియుత జీవనం, శాంతియుతంగా మరణిస్తున్న తిరోగమనాలు

మరణ సమయంలో ఏది సహాయపడుతుంది

తొమ్మిది పాయింట్ల మరణ ధ్యానం యొక్క చివరి మూడు పాయింట్లు మరియు మరణానికి ఎలా సిద్ధం కావాలి.

పోస్ట్ చూడండి
శాంతియుత జీవనం, శాంతియుతంగా మరణిస్తున్న తిరోగమనాలు

మరణంపై బౌద్ధ దృక్కోణాలు

బుద్ధుడు మరణం గురించి ఏమి బోధించాడు మరియు దానిపై ధ్యానం చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు.

పోస్ట్ చూడండి
శాంతియుత జీవనం, శాంతియుతంగా మరణిస్తున్న తిరోగమనాలు

మరణానికి సిద్ధమయ్యే పద్ధతులు

7-పాయింట్ మైండ్ ట్రైనింగ్ (లోజోంగ్) మరియు తీసుకోవడంతో సహా మరణం కోసం సన్నాహక పద్ధతులకు సంక్షిప్త పరిచయం…

పోస్ట్ చూడండి