థబ్టెన్ జాంపెల్

1984లో జన్మించిన కార్ల్ విల్‌మోట్ III-ఇప్పుడు థబ్టెన్ జాంపెల్-మే 2007లో అబ్బేకి వచ్చారు. ఆమె ఎయిర్‌వే హైట్స్ కరెక్షన్ సెంటర్‌లో బోధిస్తున్నప్పుడు 2006లో వెనరబుల్ చోడ్రాన్‌ను కలిశారు. అతను 2007 ఆగస్ట్‌లో శ్రావస్తి అబ్బేలో వార్షిక కార్యక్రమం అయిన సన్యాసి జీవితాన్ని అన్వేషించడంలో పాల్గొన్న తర్వాత ఆశ్రయం పొందాడు మరియు ఐదు సూత్రాలను తీసుకున్నాడు. అతను ఫిబ్రవరి 2008లో ఎనిమిది అనాగరిక సూత్రాలను తీసుకున్నాడు మరియు సెప్టెంబర్ 2008లో సన్యాసం స్వీకరించాడు. అతను తిరిగి లేచి జీవితానికి వచ్చాడు.

పోస్ట్‌లను చూడండి

మనసును మచ్చిక చేసుకునే కవర్.
మనసును మచ్చిక చేసుకోవడం

స్నేహం

సానుకూల సంబంధాలను పెంపొందించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత. మనం ఇతరులతో అనుబంధం లేకుండా ఎలా ప్రేమించగలం...

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

సంతృప్తిని పెంపొందించడం

సంతృప్తిని ఎలా సాధన చేయాలి. తృష్ణను విడిచిపెట్టి, మనకు ఉన్నది అని చూడటం…

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

అవగాహన పట్ల నిరాసక్తతతో ఉండటం

ఇంద్రియ సుఖాలు మరియు భౌతిక విషయాల పట్ల నిరాసక్తతతో ఉండటం వల్ల ప్రయోజనం.

పోస్ట్ చూడండి
సెవెన్ పాయింట్ మైండ్ ట్రైనింగ్

సమీక్ష: మనస్సు శిక్షణ యొక్క సూత్రాలు

మన రోజువారీ కార్యకలాపాలు మరియు పరస్పర చర్యల సమయంలో మనస్సు శిక్షణ నినాదాలను ఎలా అన్వయించవచ్చు.

పోస్ట్ చూడండి
సెవెన్ పాయింట్ మైండ్ ట్రైనింగ్

సమీక్ష: ఎవరిని ఆదరించాలి

స్వీయ-కేంద్రీకృత ఆలోచన యొక్క ప్రతికూలతలు మరియు ఇతరులను ఆదరించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల సమీక్ష.

పోస్ట్ చూడండి