మనస్సు మరియు అవగాహన

వివిధ రకాల జ్ఞానులు మరియు మానసిక స్థితిగతులపై బోధనలు మేల్కొలుపును సాధించడానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి.

ఉపవర్గాలు

ఒక సన్యాసిని ఒక సరస్సు అంచున నిల్చొని అద్భుతమైన స్పష్టమైన నీలి ఆకాశాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.

మనస్సు మరియు మానసిక కారకాలు

బౌద్ధ మనస్తత్వశాస్త్రం ప్రకారం సద్గుణ మరియు ధర్మరహిత మానసిక స్థితుల ప్రదర్శన.

వర్గాన్ని వీక్షించండి

సంబంధిత సిరీస్

గౌరవనీయులైన సాంగ్యే ఖద్రో లైవ్ స్ట్రీమ్ బ్యానర్‌తో మీ మనసును తెలుసుకోండి.

గౌరవనీయులైన సంగే ఖద్రో (2021)తో మీ మనసును తెలుసుకోండి

పూజ్యమైన సాంగ్యే ఖద్రోచే బౌద్ధ మనస్తత్వశాస్త్రానికి ఒక పరిచయం. ఈ కోర్సు మనస్సు అంటే ఏమిటి, అవగాహన మరియు భావన, అవగాహన రకాలు మరియు మానసిక కారకాలు వంటి అంశాలను విశ్లేషిస్తుంది.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి
చెట్లు మరియు మంచుతో కప్పబడిన పర్వతాల పైన ఆరెంజ్ సూర్యాస్తమయం ఆకాశం.

మనస్సు మరియు అవగాహన (2012-13)

గెషే జంపెల్ సాంఫెల్ ద్వారా "ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ అవేర్‌నెస్"పై బోధనలు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి
ఒక పచ్చికభూమి పైన వివేక మేఘాలతో నీలి ఆకాశం.

గౌరవనీయులైన సంగే ఖద్రోతో ఏడు రకాల అవగాహన (2019)

2019లో బౌద్ధ తార్కికం మరియు చర్చపై ఒక కోర్సులో భాగంగా బోధించబడిన బౌద్ధ తత్వశాస్త్రం ప్రకారం ఏడు రకాల అవగాహన యొక్క అవలోకనం.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి

మైండ్ మరియు అవేర్‌నెస్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

మనస్సు మరియు మానసిక కారకాలు

బాధలు ఎలా వ్యక్తమవుతాయి

బాధలు ఎలా ఉత్పన్నమవుతాయి మరియు వాటిని ఎదుర్కోవడానికి మనకు ఎందుకు సమానత్వం అవసరం.

పోస్ట్ చూడండి
మనస్సు మరియు మానసిక కారకాలు

బాధల గురించి ఉల్లేఖనాలు

మొత్తం బౌద్ధ మార్గం వివిధ ధర్మ గురువుల కోట్‌లతో బాధలను ఎదుర్కోవడానికి మ్యాప్ చేయబడింది…

పోస్ట్ చూడండి
గౌరవనీయులైన సాంగ్యే ఖద్రో లైవ్ స్ట్రీమ్ బ్యానర్‌తో మీ మనసును తెలుసుకోండి.
మనస్సు మరియు మానసిక కారకాలు

మీ మనస్సును తెలుసుకోండి: ఆరు మూల బాధలు

మిగిలిన ఐదు మూల బాధలకు అర్థం మరియు విరుగుడుల వివరణ: కోపం, అహంకారం, అజ్ఞానం,...

పోస్ట్ చూడండి
గౌరవనీయులైన సాంగ్యే ఖద్రో లైవ్ స్ట్రీమ్ బ్యానర్‌తో మీ మనసును తెలుసుకోండి.
మనస్సు మరియు మానసిక కారకాలు

మీ మనస్సును తెలుసుకోండి: సద్గుణ మానసిక కారకాలు

అటాచ్మెంట్, ద్వేషం లేని, అయోమయం, సంతోషకరమైన ప్రయత్నం, విధేయత, మనస్సాక్షి, సమానత్వం వంటి సద్గుణ మానసిక కారకాల వివరణ.

పోస్ట్ చూడండి
గౌరవనీయులైన సాంగ్యే ఖద్రో లైవ్ స్ట్రీమ్ బ్యానర్‌తో మీ మనసును తెలుసుకోండి.
మనస్సు మరియు మానసిక కారకాలు

మీ మనస్సును తెలుసుకోండి: వస్తువును నిర్ధారించే మరియు సద్గురువులు...

ఐదు వస్తువు-నిర్ధారణ మానసిక కారకాల వివరణ మరియు మొదటి మూడు సద్గుణ మానసిక కారకాలు—విశ్వాసం,...

పోస్ట్ చూడండి
గౌరవనీయులైన సాంగ్యే ఖద్రో లైవ్ స్ట్రీమ్ బ్యానర్‌తో మీ మనసును తెలుసుకోండి.
మనస్సు మరియు మానసిక కారకాలు

మీ మనస్సును తెలుసుకోండి: సర్వవ్యాప్త మానసిక కారకాలు

ప్రధాన మనస్సులు మరియు మానసిక కారకాలు పంచుకున్న సారూప్యతలు మరియు ఐదు సర్వవ్యాప్త మానసిక కారకాలు...

పోస్ట్ చూడండి