వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

శ్రావస్తి అబ్బే సంఘం మూడు నెలల వింటర్ రిట్రీట్‌లో వజ్రసత్వ సాధన చేయడం గురించి చిన్న చర్చలు ఇస్తుంది.

వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

మనతో మనం స్నేహం చేసుకోవడం

మన కోసం మనం సృష్టించుకున్న ప్రతికూల గుర్తింపులను వదిలివేయడం మరియు మనని ఆలింగనం చేసుకోవడం మరియు అభినందించడం నేర్చుకోవడం...

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

వజ్రసత్వ తిరోగమనం పరిచయం

మనస్సుతో పని చేయడం, శరీరం పట్ల శ్రద్ధ వహించడం, బుద్ధిపూర్వకతతో సహా తిరోగమనం కోసం ప్రాథమిక సూచనలు...

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

రిట్రీట్ ప్రేరణ

సంసారంలో మన పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవడంలో మేల్కొలుపు కోసం మన ప్రేరణను పెంపొందించుకుంటాము.

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

మీకు మీరే స్నేహితుడిగా ఉండటం

మన గురించి లోతుగా శ్రద్ధ వహించడం నేర్చుకోవడం సహజంగా ప్రయోజనం పొందాలనే కోరికకు దారితీస్తుంది మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

విశాల దృక్పథం

మా దృక్పథాన్ని విస్తృతం చేయడం ద్వారా మరియు మన గొప్ప సామర్థ్యాన్ని చూడటం ద్వారా, మనం మార్చడం ప్రారంభించవచ్చు…

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

శుద్దీకరణలో విశ్వాసం

శుద్దీకరణలో విశ్వాసాన్ని పెంపొందించడం బుద్ధులు, మన ఉపాధ్యాయులు మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

విజువలైజేషన్

మన స్వంత మంచి లక్షణాలను పెంపొందించుకోవడానికి ఊహను ఉపయోగించడం.

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

100 అక్షరాల మంత్రం

మన మనస్సును బుద్ధుని మనస్సుగా మార్చే మంత్రాన్ని పఠించే శక్తి.

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

హృదయం నుండి ఆశ్రయం పొందడం

బుద్ధిపూర్వకంగా ఆశ్రయం పొందేందుకు సమయాన్ని వెచ్చించడం మరియు ప్రేరణను సృష్టించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత…

పోస్ట్ చూడండి