మైదానాలు మరియు మార్గాలు

వివిధ తాత్విక సిద్ధాంత పాఠశాలల ప్రకారం బోధిసత్వ మార్గాలు మరియు మైదానాల వివరణలు.

సంబంధిత సిరీస్

ప్రసంగిక మాధ్యమిక (2011-12) ప్రకారం మైదానాలు మరియు మార్గాలు

పర్ఫెక్షన్ వెహికల్ యొక్క గ్రౌండ్స్ మరియు పాత్‌ల యొక్క సంక్షిప్త ప్రదర్శనపై బోధనలు (క్రింద డౌన్‌లోడ్ చేయండి).

సిరీస్‌ని వీక్షించండి
ఒక చిన్న సరస్సుతో ఆకుపచ్చ పచ్చికభూమి.

యోగాచార స్వాతంత్రిక మధ్యమక (2006) ప్రకారం మైదానాలు మరియు మార్గాలు

ఆగస్టు 2006లో శ్రావస్తి అబ్బేలో గండెన్ త్రిపా రింపోచే ఇచ్చిన యోగాచార స్వాతంత్రిక మాధ్యమక పాఠశాల ప్రకారం బోధిసత్వ మార్గాలు మరియు మైదానాలపై బోధనలు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి

మైదానాలు మరియు మార్గాలలో అన్ని పోస్ట్‌లు

గాండెన్ త్రిపా లోబ్సాంగ్ టెన్జిన్ రిన్‌పోచే కెమెరాను చూసి నవ్వుతోంది.
మైదానాలు మరియు మార్గాలు

గొప్ప పరిధి గల అభ్యాసకులు

ఈ విలువైన మానవ పునర్జన్మను గొప్ప స్కోప్ యొక్క అభ్యాసకులు ఎలా ఉపయోగించుకుంటారు.

పోస్ట్ చూడండి
గాండెన్ త్రిపా లోబ్సాంగ్ టెన్జిన్ రిన్‌పోచే కెమెరాను చూసి నవ్వుతోంది.
మైదానాలు మరియు మార్గాలు

సంచితం మరియు తయారీ యొక్క మార్గాలు

మూడు వాహనాల ప్రకారం విలక్షణమైన మార్గాలు మరియు బోధిచిట్టను పండించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత.

పోస్ట్ చూడండి
గాండెన్ త్రిపా లోబ్సాంగ్ టెన్జిన్ రిన్‌పోచే కెమెరాను చూసి నవ్వుతోంది.
మైదానాలు మరియు మార్గాలు

బోధిసత్వ మైదానాలు

వదలివేయడం మరియు అభ్యాసం చేసే వస్తువులు, మరియు బోధిసత్వాలు ఎలా ఉంటాయి అనే 10 ఆధారాలు…

పోస్ట్ చూడండి
గాండెన్ త్రిపా లోబ్సాంగ్ టెన్జిన్ రిన్‌పోచే కెమెరాను చూసి నవ్వుతోంది.
మైదానాలు మరియు మార్గాలు

బుద్ధత్వము

10 మైదానాలు లేదా భూమిల ద్వారా ఒకరు ఎలా పురోగమిస్తారో మరియు బుద్ధులు ఎలా అభివృద్ధి చెందుతారు అనే వివరణ...

పోస్ట్ చూడండి
మైదానాలు మరియు మార్గాలు

ఆధ్యాత్మిక సాధకుని మూడు స్థాయిలు

ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసకుల యొక్క మూడు స్థాయిలను మరియు వారి ప్రధానమైన వాటిని ఎలా పెంపొందించుకోవాలో పరిశీలించండి…

పోస్ట్ చూడండి
మైదానాలు మరియు మార్గాలు

ప్రాథమిక మరియు సార్వత్రిక వాహనాలు

ప్రాథమిక మరియు సార్వత్రిక వాహనాల మధ్య తేడాలు మరియు మూల వచనానికి నేపథ్యం.

పోస్ట్ చూడండి
మైదానాలు మరియు మార్గాలు

రచయిత పరిచయంపై వ్యాఖ్యానం

రచయిత యొక్క నివాళుల వివరణ మరియు టెక్స్ట్ పరిచయం. ధర్మ సాధన అంటే ఏమిటి మరియు...

పోస్ట్ చూడండి
మైదానాలు మరియు మార్గాలు

మధ్య మార్గం వీక్షణ యొక్క వివరణ

నాగార్జున ఉపోద్ఘాత పద్యంలో వివరించిన నాలుగు రెట్లు ప్రతికూలతను ఉపయోగించి మధ్య మార్గాన్ని పరిశీలించడం.

పోస్ట్ చూడండి
మైదానాలు మరియు మార్గాలు

ప్రాథమిక వాహన మైదానాలు మరియు మార్గాలు

ఏ బాధలు లేదా సంకెళ్లు అవసరం అనే వాటితో సహా వినేవారి మైదానాలు మరియు మార్గాల వివరణ...

పోస్ట్ చూడండి