మెడిసిన్ బుద్ధ వింటర్ రిట్రీట్ 2007-08

లాంగ్ రిట్రీట్ సెట్టింగ్‌లో మెడిసిన్ బుద్ధ సాధన ఎలా చేయాలి.

మెడిసిన్ బుద్ధ వింటర్ రిట్రీట్ 2007-08లో అన్ని పోస్ట్‌లు

మెడిసిన్ బుద్ధ తంగ్కా చుట్టూ కాంతి మరియు పుష్పాల సమర్పణలు ఉన్నాయి.
మెడిసిన్ బుద్ధ వింటర్ రిట్రీట్ 2007-08

మెడిసిన్ బుద్ధ మరియు 35 బుద్ధులు

మెడిసిన్ బుద్ధ సాధన అభ్యాసం మరియు విజువలైజేషన్ యొక్క వివరణ, తరువాత నోటి ద్వారా ప్రసారం చేయబడుతుంది...

పోస్ట్ చూడండి
మెడిసిన్ బుద్ధ తంగ్కా చుట్టూ కాంతి మరియు పుష్పాల సమర్పణలు ఉన్నాయి.
మెడిసిన్ బుద్ధ వింటర్ రిట్రీట్ 2007-08

తిరోగమనం కోసం ప్రేరణ

తిరోగమనం చేయడానికి ఈ అరుదైన అవకాశాన్ని కలిగి ఉన్నందుకు ప్రశంసలను పెంపొందించుకోండి. సమస్యలను తీసుకురావడం…

పోస్ట్ చూడండి
మెడిసిన్ బుద్ధ తంగ్కా చుట్టూ కాంతి మరియు పుష్పాల సమర్పణలు ఉన్నాయి.
మెడిసిన్ బుద్ధ వింటర్ రిట్రీట్ 2007-08

సాధన విజువలైజేషన్

శుద్దీకరణ ప్రక్రియను స్పష్టం చేయడం, కర్మపై చర్చ మరియు మెడిసిన్ బుద్ధునితో అనుసంధానించడం...

పోస్ట్ చూడండి
మెడిసిన్ బుద్ధ తంగ్కా చుట్టూ కాంతి మరియు పుష్పాల సమర్పణలు ఉన్నాయి.
మెడిసిన్ బుద్ధ వింటర్ రిట్రీట్ 2007-08

రిట్రీట్ చర్చ

మైండ్ స్ట్రీమ్, కోపానికి సంబంధించిన సందడి, మెడిసిన్ వంటి అంశాలను కవర్ చేసే ప్రశ్నోత్తరాల సెషన్…

పోస్ట్ చూడండి
మెడిసిన్ బుద్ధ తంగ్కా చుట్టూ కాంతి మరియు పుష్పాల సమర్పణలు ఉన్నాయి.
మెడిసిన్ బుద్ధ వింటర్ రిట్రీట్ 2007-08

ప్రశ్నలు మరియు చర్చను వెనక్కి తీసుకోండి

విజువలైజేషన్, మంత్రాలను లెక్కించడం మరియు అడ్డంకులతో పని చేయడం వంటి తిరోగమన సమస్యలపై చర్చా సెషన్…

పోస్ట్ చూడండి
మెడిసిన్ బుద్ధ తంగ్కా చుట్టూ కాంతి మరియు పుష్పాల సమర్పణలు ఉన్నాయి.
మెడిసిన్ బుద్ధ వింటర్ రిట్రీట్ 2007-08

సాధన యొక్క సవాళ్లను పంచుకోవడం

పరధ్యానం మరియు అలవాటు ప్రతిచర్యలతో వ్యవహరించడంపై తిరోగమనం చేసేవారి నుండి ప్రశ్నలు. కలలతో పనిచేయడం…

పోస్ట్ చూడండి
మెడిసిన్ బుద్ధ తంగ్కా చుట్టూ కాంతి మరియు పుష్పాల సమర్పణలు ఉన్నాయి.
మెడిసిన్ బుద్ధ వింటర్ రిట్రీట్ 2007-08

బోధనలను వర్తింపజేయడం

చర్చ: మనస్సుతో పని చేయడం, ఆశ్రయాన్ని ఉపయోగించే నైపుణ్యంతో కూడిన మార్గాలు. మనం ఎందుకు ఉన్నాము అనేదానిపై ప్రతిబింబం…

పోస్ట్ చూడండి
మెడిసిన్ బుద్ధ తంగ్కా చుట్టూ కాంతి మరియు పుష్పాల సమర్పణలు ఉన్నాయి.
మెడిసిన్ బుద్ధ వింటర్ రిట్రీట్ 2007-08

బౌద్ధ భావనలను అర్థం చేసుకోవడం

అర్హత్‌లు మరియు బోధిసత్వాల చుట్టూ ఉన్న భావనలను స్పష్టం చేయడం. వినడానికి ప్రేరణ మరియు ధ్యానంపై ప్రశ్నలు…

పోస్ట్ చూడండి
మెడిసిన్ బుద్ధ తంగ్కా చుట్టూ కాంతి మరియు పుష్పాల సమర్పణలు ఉన్నాయి.
మెడిసిన్ బుద్ధ వింటర్ రిట్రీట్ 2007-08

మిడ్-రిట్రీట్ చర్చ

ధ్యానం యొక్క వివిధ అంశాలపై ప్రశ్నలు సంధించడం: శరీరం, శూన్యత, విజువలైజేషన్ మరియు దేవతా ధ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి
మెడిసిన్ బుద్ధ తంగ్కా చుట్టూ కాంతి మరియు పుష్పాల సమర్పణలు ఉన్నాయి.
మెడిసిన్ బుద్ధ వింటర్ రిట్రీట్ 2007-08

కారణం మరియు ప్రభావం ద్వారా పని చేయడం

ఉదాహరణలతో శారీరక మరియు మానసిక కారణాలను నిర్వచించడం. ప్రతికూల మానసిక స్థితితో పని చేసే సాధనాలు.

పోస్ట్ చూడండి
మెడిసిన్ బుద్ధ తంగ్కా చుట్టూ కాంతి మరియు పుష్పాల సమర్పణలు ఉన్నాయి.
మెడిసిన్ బుద్ధ వింటర్ రిట్రీట్ 2007-08

ఆచరణను స్పష్టం చేస్తోంది

ఆందోళనతో పని చేయడం నేర్చుకోవడం. సాధనలో విజువలైజేషన్ మరియు దాని గురించి తిరోగమన వ్యక్తుల నుండి ప్రశ్నలు…

పోస్ట్ చూడండి