యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2006

బౌద్ధ ప్రపంచ దృష్టికోణం మరియు మనతో మరియు ఇతరులతో సామరస్యంగా జీవించడం ఎలా.

యంగ్ అడల్ట్స్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషించండి 2006

యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2006

భాగస్వామ్య విలువలపై ఆధారపడిన సంఘం

శ్రావస్తి అబ్బే ధర్మ విలువలు మరియు సూత్రాలపై ఆధారపడిన సంఘంగా ఎలా స్థాపించబడింది.

పోస్ట్ చూడండి
అబ్బే ట్రక్కు వెనుక చిన్న వయోజన చీమల సమూహం.
యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2006

ఇతరులతో సామరస్యాన్ని సృష్టించడం

మన ధర్మ సాధనలో భాగంగా పారదర్శకత మరియు వినయాన్ని పెంపొందించడం సామరస్యపూర్వక సంబంధాలను ఎలా సృష్టించగలదు…

పోస్ట్ చూడండి
పునర్జన్మ ఎలా పనిచేస్తుంది

పునర్జన్మ, కర్మ మరియు శూన్యత

బౌద్ధ ప్రపంచ దృష్టికోణం ప్రకారం శరీరం మరియు మనస్సు మధ్య సంబంధం మరియు పరిచయం…

పోస్ట్ చూడండి
యూత్ వీక్ 2006 నుండి రిట్రీటెంట్‌లు బయట కలిసి నిలబడి ఉన్నారు.
యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2006

కర్మ మరియు నిర్ణయం తీసుకోవడం

కర్మను అర్థం చేసుకోవడం మన శరీరం, మాటలు మరియు మనస్సుకు సంబంధించి మనం తీసుకునే నిర్ణయాలను రూపొందిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
గౌరవనీయులైన చోడ్రాన్ యూత్ వీక్ 2006 నుండి తిరోగమన బృందంతో కూర్చున్నారు.
యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2006

ప్రామాణికమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు

బాధలను అధిగమించడం వల్ల వారి నియంత్రణలో జీవించడం మానేయడం మరియు స్పష్టత పొందడం మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
అబ్బే ట్రక్ నుండి వచ్చే శీతాకాలపు కట్టెలను దించుతున్న కర్మ.
యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2006

అంతర్గత సౌందర్యాన్ని వెలికితీస్తుంది

యౌవన వయోజన వారంలో పాల్గొనే వ్యక్తి ప్రామాణికంగా కనెక్ట్ అవ్వడం ద్వారా అతను ఎలా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకున్నాడో ప్రతిబింబిస్తాడు…

పోస్ట్ చూడండి