2010లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

ఏకాగ్రతను పెంపొందించడానికి మరియు ఈ అభ్యాసంపై దృష్టి కేంద్రీకరించడానికి అవసరమైన కారణాలు మరియు పరిస్థితులు.

కల్టివేటింగ్ కాన్‌సెంట్రేషన్ రిట్రీట్ 2010లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

2010లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

బౌద్ధ ఆచరణలో ఏకాగ్రత

షమత సాధన కోసం బౌద్ధ నిబంధనలు మరియు భావనలకు ఒక పరిచయం. మార్గదర్శక ధ్యానం...

పోస్ట్ చూడండి
2010లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

ప్రశాంతత ధ్యానం ముందు అభ్యాసాలు

శరీరాన్ని, మనసును రిలాక్స్‌గా మార్చే విధానాలను వివరిస్తున్నారు. విజువలైజేషన్‌పై మరిన్ని వివరాలు…

పోస్ట్ చూడండి
2010లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

తిరోగమనం కోసం ఆరు షరతులు

దీని కోసం సన్నాహకంగా తెలుసుకోవలసిన అవసరమైన బాహ్య మరియు అంతర్గత కారకాల వివరణ…

పోస్ట్ చూడండి
2010లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

ఏకాగ్రతకు ఆటంకాలు

ఐదు అవరోధాలలో మూడింటిపై బోధించడం మరియు వాటి విరుగుడులను వర్తింపజేయడం.

పోస్ట్ చూడండి
2010లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

మరణం నుండి నేర్చుకోవడం

మన ధర్మ అభ్యాసాల ద్వారా మరణానికి సిద్ధపడటం మరియు ఏకాగ్రతకు మిగిలిన అవరోధాలు మరియు వాటి...

పోస్ట్ చూడండి