గేషే సోపా ద్వారా బోధనలు

గెషే లుందుప్ సోపా ద్వారా మనోబలాన్ని పెంపొందించుకోవడం మరియు కోపాన్ని అధిగమించడంపై 6వ అధ్యాయంలో వ్యాఖ్యానం.

రూట్ టెక్స్ట్

బోధిసత్వుని జీవన విధానానికి మార్గదర్శి స్టీఫెన్ బాట్చెలర్ ద్వారా అనువదించబడింది మరియు లైబ్రరీ ఆఫ్ టిబెటన్ వర్క్స్ అండ్ ఆర్కైవ్స్ ద్వారా ప్రచురించబడింది Google Playలో ఈబుక్ ఇక్కడ.

గేషే సోపా ద్వారా బోధనలలో అన్ని పోస్ట్‌లు

గేషే సోపా ద్వారా బోధనలు

అధ్యాయం 6: శ్లోకాలు 1-7

కోపం మరియు ద్వేషం యొక్క హానికరతపై బోధన; కోపం యొక్క ఉత్పన్నాన్ని గుర్తించడం.

పోస్ట్ చూడండి
గేషే సోపా ద్వారా బోధనలు

అధ్యాయం 6: శ్లోకాలు 8-21

కోపాన్ని శత్రువుగా మరియు సహనం యొక్క ప్రత్యేక గుణం యొక్క వివరణ. బోధించడం…

పోస్ట్ చూడండి
గేషే సోపా ద్వారా బోధనలు

అధ్యాయం 6: శ్లోకాలు 22-31

ఉనికిలో లేని స్వయాన్ని గ్రహించడం; ఒకరి స్వంత అహంకార దృక్పథమే ఒకరికి నిజమైన శత్రువు.

పోస్ట్ చూడండి
గేషే సోపా ద్వారా బోధనలు

అధ్యాయం 6: శ్లోకాలు 31-45

విలువైన మానవ జీవితం మరియు మూడవ రకమైన సహనం గురించి ఆలోచించడం - ప్రతీకారం తీర్చుకోకుండా ఉండే సహనం

పోస్ట్ చూడండి
గేషే సోపా ద్వారా బోధనలు

అధ్యాయం 6 శ్లోకాలు 56-72

కోపంతో మనస్సుతో ఎలా పని చేయాలి మరియు విరుగుడులను ప్రయోగించాలి.

పోస్ట్ చూడండి
గేషే సోపా ద్వారా బోధనలు

అధ్యాయం 6 శ్లోకాలు 73-82

కోపం నుండి మనస్సును నిగ్రహించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు.

పోస్ట్ చూడండి