బౌద్ధమతాన్ని ఎందుకు అధ్యయనం చేయాలి?

21వ శతాబ్దంలో పశ్చిమ దేశాలలో బౌద్ధమతాన్ని అధ్యయనం చేయడం మరియు ఆచరించడంపై ప్రశ్నోత్తరాలు.

అన్ని పోస్ట్‌లు బౌద్ధమతాన్ని ఎందుకు అధ్యయనం చేయాలి?

బౌద్ధమతాన్ని ఎందుకు అధ్యయనం చేయాలి?

నిజ జీవితం లేదా ఆన్‌లైన్?

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్‌తో ఇంటర్వ్యూల శ్రేణిలో భాగం: ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు…

పోస్ట్ చూడండి
బౌద్ధమతాన్ని ఎందుకు అధ్యయనం చేయాలి?

సంస్కృతి అంటే ఏమిటి, ధర్మం అంటే ఏమిటి?

ఈ ఇంటర్వ్యూలో, వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ లౌకిక బౌద్ధమతంతో వచ్చే సమస్యలను పరిశీలిస్తాడు.

పోస్ట్ చూడండి
బౌద్ధమతాన్ని ఎందుకు అధ్యయనం చేయాలి?

పాశ్చాత్య బౌద్ధమతం అంటే ఏమిటి?

వెనెరబుల్ థుబ్టెన్ చోడ్రాన్ పాశ్చాత్య బౌద్ధమతం అని ఏదైనా ఉందా అని పరిశీలిస్తారు.

పోస్ట్ చూడండి
బౌద్ధమతాన్ని ఎందుకు అధ్యయనం చేయాలి?

సన్యాసి లేదా సన్యాసిగా మారాలనుకుంటున్నారా?

గౌరవనీయులైన థబ్టెన్ చోడ్రాన్ సన్యాసిగా మారాలని నిర్ణయించుకోవడంలో ప్రేరణ యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తారు.

పోస్ట్ చూడండి
బౌద్ధమతాన్ని ఎందుకు అధ్యయనం చేయాలి?

బౌద్ధ సన్యాసి లేదా సన్యాసిని ఎలా అవ్వాలి

ఈ ఇంటర్వ్యూలో, పూజ్యమైన థబ్టెన్ చోడ్రాన్ సన్యాసాన్ని గురించి ఆలోచించేటప్పుడు ప్రేరణ ఎంత ముఖ్యమో వివరిస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
బౌద్ధమతాన్ని ఎందుకు అధ్యయనం చేయాలి?

పశ్చిమ దేశాలలో మఠాల అవసరం

థబ్టెన్ చోడ్రాన్ మఠాల ఉనికి అనేక విధాలుగా ఎలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో వివరిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి