గ్రీన్ తారా వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2020

పూజ్యుడు సంగే ఖద్రో శాంతిదేవుని ఎనిమిది ప్రమాదాలు మరియు 9వ అధ్యాయం గురించి బోధించారు బోధిసత్వుని కార్యాలలో నిమగ్నమై.

సంబంధిత సిరీస్

బోధిసత్వ కార్యాలలో నిమగ్నమై (2020–ప్రస్తుతం)

బోధిసత్వుని కార్యాలలో శాంతిదేవుడు నిమగ్నమై ఉండటంపై బోధనలు. పసిఫిక్ కాలమానం ప్రకారం గురువారం ఉదయం 9 గంటలకు శ్రావస్తి అబ్బే నుండి ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయబడింది.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి

గ్రీన్ తారా వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2020లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

నైవేద్యాలతో చెన్రెజిగ్ హాల్ బలిపీఠంపై ఆకుపచ్చ తారా త్సా.
గ్రీన్ తారా వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2020

తార ఎవరు?

తారా యొక్క మూలం, తారా అభ్యాసం యొక్క ప్రయోజనం మరియు ప్రయోజనాలు మరియు ప్రతీకాత్మకత...

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2020

జ్ఞానం యొక్క పరిపూర్ణత

9వ అధ్యాయం, ది పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ విజ్డమ్‌పై వ్యాఖ్యానాన్ని ప్రారంభించడం, "బోధిసత్వలో పాల్గొనడం...

పోస్ట్ చూడండి
నైవేద్యాలతో చెన్రెజిగ్ హాల్ బలిపీఠంపై ఆకుపచ్చ తారా త్సా.
గ్రీన్ తారా వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2020

ఆర్య తారపై ధ్యానం

తారా అభ్యాసం యొక్క ప్రార్థనలు మరియు పఠనాల వివరణ మరియు అర్థం...

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2020

రెండు సత్యాలు

రెండు సత్యాల మధ్య సంబంధం-సాంప్రదాయ మరియు అంతిమ-మరియు సంప్రదాయ ఉనికికి మూడు ప్రమాణాలు.

పోస్ట్ చూడండి
నైవేద్యాలతో చెన్రెజిగ్ హాల్ బలిపీఠంపై ఆకుపచ్చ తారా త్సా.
గ్రీన్ తారా వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2020

ఎనిమిది ప్రమాదాలు

ఎనిమిది ప్రమాదాలలో మొదటి నాలుగింటిని బోధిస్తూ మనల్ని రక్షించమని తారను అడుగుతాము—అహంకారం,…

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2020

సంప్రదాయ మరియు అంతిమ ఉనికి

అంతిమ మరియు సంప్రదాయ సత్యాలు మరియు అంతిమ మరియు సాంప్రదాయిక ఉనికి గురించి మరింత వివరణ.

పోస్ట్ చూడండి
నైవేద్యాలతో చెన్రెజిగ్ హాల్ బలిపీఠంపై ఆకుపచ్చ తారా త్సా.
గ్రీన్ తారా వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2020

తారా యొక్క సాంప్రదాయిక ఉనికి

సాంప్రదాయిక ఉనికి కోసం మూడు ప్రమాణాలను ఉపయోగించి తారా ఉనికి గురించిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు మరియు ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2020

స్వయం ఎక్కడ ఉంది?

శరీరం మరియు మనస్సు యొక్క విశ్లేషణ ద్వారా అంతర్లీనంగా ఉనికిలో ఉన్న స్వయాన్ని తిరస్కరించడం. అలాగే ఖండిస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
నైవేద్యాలతో చెన్రెజిగ్ హాల్ బలిపీఠంపై ఆకుపచ్చ తారా త్సా.
గ్రీన్ తారా వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2020

తప్పుడు అభిప్రాయాల దొంగలు

ఐదు రకాల తప్పుడు అభిప్రాయాలు మరియు శూన్యత ఎలా తొలగిస్తుంది అనే ప్రశ్నలకు సమాధానాలు...

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2020

వ్యక్తుల నిస్వార్థత

ఎందుకు నిస్వార్థత కర్మను అణగదొక్కదు లేదా కరుణను రద్దు చేయదు. నిస్వార్థత యొక్క మూడు స్థాయిలు…

పోస్ట్ చూడండి
నైవేద్యాలతో చెన్రెజిగ్ హాల్ బలిపీఠంపై ఆకుపచ్చ తారా త్సా.
గ్రీన్ తారా వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2020

లోపము, అనుబంధం మరియు సందేహం

ఎనిమిది ప్రమాదాలలో చివరి మూడు-కృష్టత్వం, అనుబంధం మరియు సందేహం-వాటి లోపాలు మరియు విరుగుడులు...

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2020

భావాల నిస్వార్థత

"బోధిసత్వ కార్యాలలో నిమగ్నమవడం" యొక్క 9వ అధ్యాయం నుండి శ్లోకాలపై వ్యాఖ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి