వాల్యూమ్ 2 ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ బౌద్ధ అభ్యాసం

నాలుగు ముద్రలపై బోధనలు, నమ్మకమైన జ్ఞానం, ఆధ్యాత్మిక గురువుకు సంబంధించినవి, మరణిస్తున్న మరియు పునర్జన్మ, మరియు కర్మ.

సంబంధిత పుస్తకాలు

సంబంధిత సిరీస్

ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ బౌద్ధ అభ్యాసం పుస్తక ముఖచిత్రం

బౌద్ధ అభ్యాసాల పునాది (2018-20)

ది లైబ్రరీ ఆఫ్ విజ్డమ్ అండ్ కంపాషన్ యొక్క రెండవ సంపుటంలో అతని పవిత్రత దలైలామాతో కలిసి, బౌద్ధ గ్రహణ సిద్ధాంతాలు మరియు బౌద్ధ మార్గం యొక్క పునాది దశలపై బోధనలు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి
లాగ్‌ల స్టాక్.

బౌద్ధ అభ్యాసాల పునాది (ఆస్ట్రేలియా 2019)

ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ బౌద్ధ అభ్యాసం ఆధారంగా కర్మపై బోధనలు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి
వెనరబుల్ చోడ్రాన్ సింగపూర్‌లోని అమితాభ బౌద్ధ కేంద్రంలో బోధిస్తున్నారు.

ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ బౌద్ధ అభ్యాసం (సింగపూర్ 2018)

2018లో సింగపూర్‌లోని అమితాభా బౌద్ధ కేంద్రంలో ఇచ్చిన ఫౌండేషన్ ఆఫ్ బౌద్ధ అభ్యాసం ఆధారంగా బోధనలు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి

వాల్యూమ్ 2లోని అన్ని పోస్ట్‌లు బౌద్ధ అభ్యాసానికి పునాది

ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క లక్షణాలు

మా ఆధ్యాత్మిక గురువులకు వీడ్కోలు పలుకుతున్నాను

ఆధ్యాత్మిక గురువును ఎలా ఎంచుకోవాలి మరియు ఆధారపడాలి మరియు ఒక లక్షణాలను పెంపొందించుకోవాలి…

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 2 ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ బౌద్ధ అభ్యాసం

కర్మ యొక్క సంక్లిష్టత

అర్థం చేసుకోవడం కష్టతరమైన కర్మ సంఘటనల ఖాతాలను వివరించడం మరియు కారణాలను వివరించడం…

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 2 ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ బౌద్ధ అభ్యాసం

మన భవిష్యత్తును సృష్టిస్తోంది

విధ్వంసక కర్మలను శుద్ధి చేయడంపై బోధనను కొనసాగించడం మరియు మనం తెలివైన నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకోవచ్చో వివరిస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 2 ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ బౌద్ధ అభ్యాసం

విధ్వంసక కర్మలను శుద్ధి చేయడం

నాలుగు ప్రత్యర్థి శక్తులను సాధన చేయడం ద్వారా గత విధ్వంసక కర్మలను ఎలా శుద్ధి చేయాలో నేర్పడం: విచారం, విరుగుడు,...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 2 ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ బౌద్ధ అభ్యాసం

కనిపించని రూపాలు

అస్పష్టమైన రూపాన్ని వివరిస్తూ, విభిన్న సిద్ధాంత పాఠశాలలు ఎందుకు విభిన్నంగా వివరిస్తాయి మరియు వాటి కలయికలను వివరిస్తాయి…

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 2 ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ బౌద్ధ అభ్యాసం

ఉద్దేశ్య కర్మ మరియు ఉద్దేశించిన కర్మ

ఉద్దేశ్య కర్మ మరియు ఉద్దేశించిన కర్మపై బోధించడం మరియు వివిధ సిద్ధాంత వ్యవస్థల అభిప్రాయాలను వివరించడం.

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 2 ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ బౌద్ధ అభ్యాసం

కర్మ యొక్క పనులు

12వ అధ్యాయం ప్రారంభించి, చర్యలను వర్గీకరించే వివిధ మార్గాల్లోని విభాగాలను కవర్ చేస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 2 ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ బౌద్ధ అభ్యాసం

10 ధర్మరహిత చర్యల సమీక్ష

అధ్యాయం 11ని సమీక్షిస్తోంది, పది ధర్మరహితమైన చర్యలను వివరిస్తూ, కర్మను భారంగా మరియు ప్రభావవంతంగా చేసే కారకాలు...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 2 ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ బౌద్ధ అభ్యాసం

అధ్యాయం 10 యొక్క సమీక్ష

10వ అధ్యాయాన్ని సమీక్షించడం, కర్మ అంటే ఏమిటి మరియు కర్మ యొక్క సాధారణ లక్షణాల గురించి చర్చించడం.

పోస్ట్ చూడండి