వైట్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2010-11

మూడు నెలల వింటర్ రిట్రీట్ సమయంలో వైట్ తారా ప్రాక్టీస్ ఎలా చేయాలో విస్తృతమైన బోధనలు.

వైట్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2010-11లో అన్ని పోస్ట్‌లు

వైట్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2010-11

శ్వేత తార ఎవరు?

తిరోగమనానికి పరిచయంగా, వైట్ తారా ఎవరు మరియు ఆమె ఏమిటి అనే దాని గురించి వివరణ…

పోస్ట్ చూడండి
వైట్ తారా విగ్రహం.
వైట్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2010-11

తిరోగమనం అంటే ఏమిటి?

రిట్రీట్ చేయడం కోసం విలువైన సలహా-మనస్సుతో పని చేయడం, బాధతో, ఎలా దృశ్యమానం చేయాలి, ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి
వైట్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2010-11

ఆశ్రయం పొందుతున్నారు

మూడు ఆభరణాలలో ఆశ్రయం పొందడం అంటే ఏమిటి మరియు మనం ఎందుకు చేస్తాము…

పోస్ట్ చూడండి
వైట్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2010-11

బోధిచిట్టా ప్రేరణ

బోధిచిట్టా ప్రేరణ మన అభ్యాసానికి కీలకమైనది. స్వీయ-కేంద్రీకృత ఆలోచన మనల్ని పరిమితం చేస్తుంది మరియు మనల్ని పట్టుకుంటుంది…

పోస్ట్ చూడండి
వైట్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2010-11

ప్రాణశక్తి మరియు నాలుగు అంశాలు

తారా సాధనలో "ప్రాణశక్తి" మరియు "నాలుగు అంశాలు" గురించి ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు.

పోస్ట్ చూడండి
వైట్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2010-11

ప్రేరణ మరియు కర్మ

సరైన ప్రేరణను సెట్ చేయడం ధ్యాన సెషన్‌ల కోసం మాత్రమే కాదు, సెషన్‌ల మధ్య కార్యకలాపాల కోసం…

పోస్ట్ చూడండి
వైట్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2010-11

ప్రేరణ మరియు మా గౌరవం

స్పష్టమైన, నిజాయితీ మరియు నిర్మాణాత్మక మార్గంలో సంస్థలు మరియు అధికారంతో ఎలా సంబంధం కలిగి ఉండాలో పరిశీలించడం,...

పోస్ట్ చూడండి
వైట్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2010-11

మంత్రాలు మరియు చిహ్నాలు

మంత్రం, శ్వేత తార సాధన మరియు తెల్ల తార యొక్క ప్రతీకాత్మకతపై ప్రశ్నలకు సమాధానాలు...

పోస్ట్ చూడండి
వైట్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2010-11

కోపం యొక్క కార్యకలాపాలు

లార్డ్ ఆఫ్ డెత్ యొక్క ప్రతీకవాదం మరియు ప్రస్తావించబడిన ఉగ్ర కార్యకలాపాల వివరణ...

పోస్ట్ చూడండి