శాంతియుత జీవనం, శాంతియుతంగా మరణిస్తున్న తిరోగమనాలు

గౌరవనీయులైన సాంగ్యే ఖద్రో నేతృత్వంలోని మరణ సమయానికి ఎలా సిద్ధం కావాలనే దానిపై బహుళ-సంవత్సరాల వారాంతపు ఉపసంహరణల నుండి బోధనలు.

శాంతియుత జీవనం, శాంతియుత డైయింగ్ రిట్రీట్‌లలోని అన్ని పోస్ట్‌లు

శాంతియుత జీవనం, శాంతియుతంగా మరణిస్తున్న తిరోగమనాలు

మరణంపై బౌద్ధ దృక్కోణాలు

పూజ్యమైన సాంగ్యే ఖద్రో మరణంపై బౌద్ధ దృక్కోణాలతో శాంతియుతంగా జీవించడం మరియు మరణిస్తున్న తిరోగమనాన్ని ప్రారంభించాడు.

పోస్ట్ చూడండి
శాంతియుత జీవనం, శాంతియుతంగా మరణిస్తున్న తిరోగమనాలు

మరణ సమయంలో ఏది సహాయపడుతుంది

మరణంపై 9-పాయింట్ల ధ్యానాన్ని కొనసాగించడం, దీనిలో సహాయపడే వాటి యొక్క మూడవ మూలాన్ని కవర్ చేయడం…

పోస్ట్ చూడండి
శాంతియుత జీవనం, శాంతియుతంగా మరణిస్తున్న తిరోగమనాలు

మరణం కోసం ఆధ్యాత్మికంగా సిద్ధమౌతోంది

జీవించడం మరియు చనిపోవడం అనే నాలుగు పనులను సమీక్షించడం మరియు మరణానికి ఆధ్యాత్మికంగా ఎలా సిద్ధం చేయాలి.

పోస్ట్ చూడండి
శాంతియుత జీవనం, శాంతియుతంగా మరణిస్తున్న తిరోగమనాలు

మరణం గురించి బౌద్ధమతం ఏమి చెబుతుంది

మరణంపై బౌద్ధ అభిప్రాయాలను సమీక్షించడం మరియు మన మరణాన్ని అంగీకరించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి మాట్లాడటం...

పోస్ట్ చూడండి
శాంతియుత జీవనం, శాంతియుతంగా మరణిస్తున్న తిరోగమనాలు

మరణం యొక్క అనివార్యత

అనివార్యతపై దృష్టి సారించి మరణంపై తొమ్మిది పాయింట్ల ధ్యానంలో మొదటి మూడు పాయింట్లను కవర్ చేస్తోంది…

పోస్ట్ చూడండి
శాంతియుత జీవనం, శాంతియుతంగా మరణిస్తున్న తిరోగమనాలు

మరణం యొక్క అనివార్యతపై ధ్యానం

డెత్ ఫోకస్ చేయడంపై తొమ్మిది పాయింట్ల ధ్యానంలో మొదటి మూడు పాయింట్లపై గైడెడ్ మెడిటేషన్…

పోస్ట్ చూడండి
శాంతియుత జీవనం, శాంతియుతంగా మరణిస్తున్న తిరోగమనాలు

మరణం సమయం యొక్క అనిశ్చితి

9-పాయింట్ డెత్ మెడిటేషన్‌లో రెండవ మూడు పాయింట్లపై గైడెడ్ మెడిటేషన్‌ను లీడ్ చేయడం...

పోస్ట్ చూడండి
శాంతియుత జీవనం, శాంతియుతంగా మరణిస్తున్న తిరోగమనాలు

మరణానికి ఎలా సిద్ధం కావాలి

మరణానికి మనల్ని మనం ఎలా సిద్ధం చేసుకోవాలో, ఐదు శక్తులపై బోధించడం మరియు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వడం...

పోస్ట్ చూడండి
శాంతియుత జీవనం, శాంతియుతంగా మరణిస్తున్న తిరోగమనాలు

మరణ ప్రక్రియ యొక్క ఎనిమిది దశలు

మరణ ప్రక్రియ యొక్క ఎనిమిది దశలను వివరిస్తూ, వ్యక్తులకు ఎలా సహాయం చేయాలనే దానిపై మాట్లాడుతూ...

పోస్ట్ చూడండి