బాధలకు విరుగుడు

కోపం, అనుబంధం, అసూయ మరియు పక్షపాతం వంటి బాధలను అధిగమించడానికి ధ్యానాలు.

బాధలకు విరుగుడులోని అన్ని పోస్ట్‌లు

బాధలకు విరుగుడు

క్షమించడంపై ధ్యానం

క్షమించడంపై మార్గదర్శక ధ్యానం, బాధాకరమైన ఆలోచనలు మరియు భావాలను ఎలా వదిలేయాలి...

పోస్ట్ చూడండి
బాధలకు విరుగుడు

భయం మరియు కోపంతో పని చేయడానికి ధ్యానం

మరింత ప్రభావవంతంగా ప్రతిస్పందించడానికి భయం మరియు కోపంతో ఎలా పని చేయాలో మార్గదర్శక ధ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి
బాధలకు విరుగుడు

బాధలను కలిగించే ఆరు కారకాలపై ధ్యానం

కలతపెట్టే భావోద్వేగాలు తలెత్తడానికి కారణమయ్యే కారకాలపై మార్గదర్శక ధ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి
బాధలకు విరుగుడు

అసూయకు విరుగుడుపై ధ్యానం

అసూయ యొక్క లోపాలను గుర్తించడం మరియు అసూయను తగ్గించడానికి విరుగుడులను వర్తింపజేయడంపై మార్గదర్శక ధ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి
బాధలకు విరుగుడు

అహంకారానికి విరుగుడు ధ్యానం

అహంకారం యొక్క లోపాలను గుర్తించడానికి మరియు అహంకారాన్ని తగ్గించడానికి విరుగుడులను వర్తింపజేయడానికి మార్గదర్శక ధ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి
బాధలకు విరుగుడు

అనుబంధానికి విరుగుడుపై ధ్యానం

అటాచ్‌మెంట్ యొక్క అవాంతర ప్రభావాలను గుర్తించడం మరియు తగ్గించడానికి విరుగుడులను ఉపయోగించడంపై మార్గదర్శక ధ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి
బాధలకు విరుగుడు

కోపానికి విరుగుడుపై ధ్యానం

కోపం యొక్క అవాంతర ప్రభావాలను గుర్తించడం మరియు తగ్గించడానికి విరుగుడులను ఉపయోగించడంపై మార్గదర్శక ధ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి
బాధలకు విరుగుడు

గ్రహించిన బెదిరింపులు మరియు అవసరాలపై ధ్యానం

గ్రహించిన బెదిరింపులతో పని చేయడంపై మార్గదర్శక విశ్లేషణాత్మక ధ్యానం మరియు మనం ఎలా మార్చాలి…

పోస్ట్ చూడండి
Ven. దామ్చో నవ్వుతూ.
బాధలకు విరుగుడు

భయం మరియు ఆందోళనను ఎదుర్కోవడంపై ధ్యానం

భయాన్ని మరియు ఆందోళనను ప్రేరేపిస్తుంది మరియు ఎలా ఎదుర్కోవాలో చూడడానికి మార్గదర్శక ధ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి