వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

ఆనందం మరియు మనస్సు యొక్క స్వభావం కోసం సార్వత్రిక మానవ కోరికతో ప్రారంభమయ్యే ఆధునిక పాఠకుల కోసం ఒక ఫ్రేమ్‌వర్క్.

సంబంధిత పుస్తకాలు

సంబంధిత సిరీస్

బౌద్ధ మార్గాన్ని చేరుకోవడం పుస్తకం కవర్

బౌద్ధ మార్గాన్ని చేరుకోవడం (2018-19)

ది లైబ్రరీ ఆఫ్ విజ్డమ్ అండ్ కంపాషన్, బౌద్ధ మార్గాన్ని చేరుకోవడంలో వాల్యూమ్ 1పై శ్రావస్తి అబ్బేలో విస్తృతమైన వ్యాఖ్యానం ఇవ్వబడింది.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి
సెమ్కీ లింగ్ వద్ద వెనరబుల్ చోడ్రాన్‌తో తిరోగమనం చేసేవారి సమూహ ఫోటో.

జ్ఞానం మరియు కరుణతో ప్రపంచంలో పని చేయడం (జర్మనీ 2018)

జర్మనీలోని ష్నెవర్‌డింగెన్‌లోని సెమ్‌కీ లింగ్ రిట్రీట్ సెంటర్‌లో తిరోగమన సమయంలో బౌద్ధ మార్గాన్ని చేరుకోవడంపై ఆధారపడిన బోధనలు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి

వాల్యూమ్ 1లోని అన్ని పోస్ట్‌లు బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తున్నాయి

సెమ్కీ లింగ్ వద్ద వెనరబుల్ చోడ్రాన్‌తో తిరోగమనం చేసేవారి సమూహ ఫోటో.
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

“బౌద్ధ మార్గాన్ని చేరుకోవడం”: అన్వేషించండి...

బౌద్ధమతం ఆస్తిక మతాలు మరియు సైంటిఫిక్ రిడక్షనిజం నుండి ఎలా భిన్నంగా ఉంటుంది కానీ రెండింటితోనూ ఎలా కలిసిపోతుంది...

పోస్ట్ చూడండి
సెమ్కీ లింగ్ వద్ద వెనరబుల్ చోడ్రాన్‌తో తిరోగమనం చేసేవారి సమూహ ఫోటో.
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

"బౌద్ధ మార్గాన్ని చేరుకోవడం": ఆధారపడి...

ఇతరుల దయను తిరిగి చెల్లించడం అంటే ఏమిటి. దృగ్విషయాలు ఎలా ఖాళీగా ఉన్నాయి మరియు ఉనికిలో ఉన్నాయి…

పోస్ట్ చూడండి
సెమ్కీ లింగ్ వద్ద వెనరబుల్ చోడ్రాన్‌తో తిరోగమనం చేసేవారి సమూహ ఫోటో.
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

“బౌద్ధ మార్గాన్ని చేరుకోవడం”: డిజైన్...

పదం మరియు భావన ద్వారా కేవలం హోదా అనేది ఆధారపడి ఉత్పన్నమయ్యే సూక్ష్మమైన అర్థం. ధర్మం ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దపు బౌద్ధులు

21వ శతాబ్దానికి అర్థం ఏమిటి అనే దాని గురించి ఆయన పవిత్రత ద్వారా నాందిని కవర్ చేయడం…

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషించడం

మొదటి అధ్యాయంలో బోధన: బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషించడం, బౌద్ధమతం, సైన్స్ మరియు ఇతర వాటి మధ్య సంబంధాన్ని చూడటం...

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

విశాల దృక్పథం

అధ్యాయం 1ని పూర్తి చేయడం, బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషించడం, ప్రారంభించినప్పుడు విస్తృత దృక్పథం యొక్క విలువపై దృష్టి సారిస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

మనస్సు అంటే ఏమిటి?

అధ్యాయం 2 “ది బౌద్ధ జీవన దృశ్యం” ప్రారంభించి, “మనస్సు అంటే ఏమిటి?” అనే విభాగాన్ని కవర్ చేస్తోంది.

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

శరీరం, మనస్సు, పునర్జన్మ మరియు స్వీయ

2వ అధ్యాయాన్ని కొనసాగిస్తూ, “శరీరం, మనస్సు, పునర్జన్మ మరియు స్వీయ” విభాగాన్ని కవర్ చేస్తోంది.

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

ఆర్యుల నాలుగు సత్యాలు

"ఆర్యుల నాలుగు సత్యాలు" మరియు "ఆశ్రిత ఉద్భవం మరియు శూన్యత" విభాగాలను కవర్ చేస్తోంది.

పోస్ట్ చూడండి