సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2019

ధర్మగుప్తా వినయ శ్రమనేరి మరియు శిక్షామణ దీక్షా క్రతువులపై వివరణాత్మక వ్యాఖ్యానం.

సంబంధిత పుస్తకాలు

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడంలో అన్ని పోస్ట్‌లు 2019

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2019

కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టి, ప్రాపంచిక బంధాలను వదులుకుంటారు

ఎనిమిది ప్రాపంచిక ఆందోళనలను అధిగమించడానికి సమాజ జీవితం ఎలా వేగవంతమైన మార్గం, మరియు వ్యాఖ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2019

హృదయపూర్వకంగా ముందుకు సాగుతున్నారు

మన గురించి తక్కువ-నాణ్యత వీక్షణను ఎలా అధిగమించాలి మరియు మనస్సును ఎలా సృష్టించాలి…

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2019

సమగ్రతను మరియు ఆకాంక్షను కాపాడుకోవడం

మతపరమైన సంస్థల ఉద్దేశ్యం, మన ఆధ్యాత్మిక గురువులతో విభేదాలు తలెత్తినప్పుడు ఏమి చేయాలి,...

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2019

విముక్తి యొక్క వస్త్రాలు

ఇతరులకు సమగ్రత మరియు పరిగణన యొక్క మానసిక కారకాల యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు ప్రతీకాత్మకమైన...

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2019

ఆర్డినేషన్ కోసం అర్హతలు

మనస్సును ఎలా లొంగదీసుకోవాలి, మరియు ఎవరినైనా సన్యాసానికి అర్హులుగా చేస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2019

గురువు నుండి సలహా

గురువు నుండి సలహాలకు వ్యాఖ్యానం మరియు ఒకరిని యోగ్యమైన గ్రహీతగా చేసే లక్షణాలు...

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2019

సన్యాసుల గుణాలు

ఒక సన్యాసి కలిగి ఉండవలసిన ఐదు ధర్మాలు మరియు పది సంఖ్యా జాబితాలకు వ్యాఖ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2019

గురువు నుండి సలహా

ప్రిసెప్టర్ నుండి తుది సూచనతో సహా, ప్రిసెప్టర్ నుండి తదుపరి సలహాకు వ్యాఖ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2019

నైతిక ప్రవర్తన

నైతికత మరియు నైతికత యొక్క అర్థం, దాని ప్రయోజనాలు మరియు ఎలా పెంపొందించుకోవాలి మరియు రక్షించాలి అనే విషయాలను అన్వేషించడం…

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2019

అర్చన ఒక అద్భుత కార్యం

మన సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా ఇతరులకు ఎలా ప్రయోజనం చేకూర్చాలి మరియు కింది సలహాలకు వ్యాఖ్యానం...

పోస్ట్ చూడండి