చైనీస్ సంప్రదాయం నుండి శ్లోకాలు

చైనీస్ బౌద్ధ శ్లోకాలు ఆంగ్లంలోకి అనువదించబడ్డాయి మరియు శ్రావస్తి అబ్బేలో అభ్యసించబడ్డాయి.

చైనీస్ సంప్రదాయం నుండి శ్లోకాలలోని అన్ని పోస్ట్‌లు

ఒక యువతి చాలా కష్టపడి ప్రార్థిస్తోంది
చైనీస్ సంప్రదాయం నుండి శ్లోకాలు

"ఆశ్రయం మరియు అంకితం" శ్లోకం

శ్రావస్తిలో చేసే శరణాగతి మరియు సమర్పణ అభ్యాసం యొక్క టెక్స్ట్ మరియు ఆడియో రికార్డింగ్…

పోస్ట్ చూడండి
బుడగ లోపల పారదర్శక బుద్ధుడి చిత్రం. చంద్రుడు మరియు పర్వతాన్ని చూపుతున్న నేపథ్యం.
చైనీస్ సంప్రదాయం నుండి శ్లోకాలు

"ఫండమెంటల్ టీచర్" శ్లోకం మరియు వ్యాఖ్యానం

బుద్ధుడికి నివాళులర్పించడం మరియు నమస్కరించడం యొక్క వివరణ మరియు రికార్డింగ్ ఆచారం…

పోస్ట్ చూడండి
చైనీస్ సంప్రదాయం నుండి శ్లోకాలు

శాక్యముని బుద్ధ సాధనకు నివాళి

శాక్యముని బుద్ధునికి నివాళులర్పించే అభ్యాసం చేసేటప్పుడు ఎలా దృశ్యమానం చేయాలి.

పోస్ట్ చూడండి
చైనీస్ సంప్రదాయం నుండి శ్లోకాలు

అమితాభ బుద్ధ అభ్యాసం గురించి మరింత

అమితాభాకు ప్రార్థనలు మనస్సును ఎలా ప్రకాశవంతం చేస్తాయి మరియు అమితాభా యొక్క స్వచ్ఛమైన భూమిని ఎలా దృశ్యమానం చేయాలి,...

పోస్ట్ చూడండి